Hur mycket är ett sms värt som bevis i brottmål?

2021-02-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Min Ex har åtalat mig för misshandel. Jag är oskyldig men har inte vittne. En av våra vuxna barn var vittne. Efter incidenten ska dottern skickat ett sms-meddelade till sin bror där han skall bl.a. berättat om det det påstådda misshandeln. Min advokat och jag har fått print om innehållet. Jag menar att sms:et är efterhandsrekonstruktion.1. Hur mycket står sms som bevismaterial i svenska rättväsendet? Alla vet att det finns en uppsjö med program där ute på nätet som skapa fejka smm. Man kan även lägga till eller med Photoshop modifiera sms-innehållet2. Kan man fråga t.ex. Comviq om att identifiera sms:et? Behåller de innehållet? I och med att inget av dessa tfn.nr är mina (sonens resp dotterns), hur kan jag begära det? Men vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder fri bevisföring och fri bevisvärdering vilket innebär att alla bevis får läggas fram i rättegång samt att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Det betyder att det inte finns en "mall" av hur mycket olika bevis är värt eller exakt vilka bevis som krävs för en fällande dom.

I brottmål är det främst åklagaren som bär bevisbördan. Det innebär att den tilltalade inte nödvändigtvis behöver bevisa sin oskuld, utan åklagaren ska visa att den tilltalade är skyldig. Om åklagaren inte lyckas med det frikänns den tilltalade.

Beviskravet i brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den påstådda gärningen (fastslaget i bl.a. NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 210). Det är ett högt ställt krav vilket i princip innebär att rätten måste vara helt säker på att den tilltalade begått brottet hen åtalats för.

Domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt utom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är som sagt ett högt ställt beviskrav och ett sms bör inte på egen hand kunna nå upp till kravet eftersom det finns mycket tvivel att rikta mot sms precis som du säger. Om sms:et på något sätt kan bevisas vara äkta och att det stöttas av annan bevisning i målet så skulle utfallet kunna bli en fällande dom.

Sammanfattningsvis blir svaret på första frågan att det inte finns ett givet svar på hur mycket ett sms står sig som bevis då det råder fri bevisvärdering, men det bör krävas fler bevis för att nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel.

Gällande fråga två rekommenderar jag dig att kontakta Comviq för ett korrekt svar.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga! Jag hoppas även att du får ett bra svar från Comviq.

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96380)