Hur meddelas en parkeringsavgift till ägaren?

FRÅGA
Hur ska en parkeringsbot på en släpkärra som står på en samfällighet delges ägaren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det låter som att släpkärran står på ett olämpligt ställe och därför har fått en felparkeringsavgift. Vid överträdelser av föreskrifter som rör parkering så är lagen om felparkeringsavgift § 1 (1976:206) tillämplig. Den omfattar också släpfordon.

Vad gäller om person x parkerar sitt fordon på en otillåten plats?
Om någon överträder en sådan föreskrift är hen skyldig att betala en felparkeringsavgift (2 §). Det är fordonets ägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas, såtillvida inte omständigheterna gör det sannolikt att den frånhänts hen genom brott (4 §). Det är polis eller parkeringsvakt som får meddela parkeringsanmärkning, den anmärkningen ska innehålla en viss tid för betalning. Anmärkningen delges antingen direkt till ägaren eller genom att fästa den på fordonet. Om inte fordonet flyttas så får en ny anmärkning meddelas för varje nytt påbörjat dygn, men högst 5 anmärkningar får meddelas (5 §). Om inte parkeringsavgiften betalas så skickas en påminnelse till ägaren av fordonet (6 §). Betalas den inte ändå så ska indrivning ske, dvs. Kronofogden blir inblandad.


Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (189)
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?

Alla besvarade frågor (97474)