Hur många vittnen krävs det för att motbevisa en polis?

2017-11-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!En generell fråga som sannolikt är mycket svårt att ge ett entydigt svar på men jag tänkte om det fanns någon prejudicerande dom som kunde vara av intresse.Trovärdighet är en central del i hela samhället men framförallt inom rättsväsendet. En polismans vittnesmål eller ord i övrigt väger som känt mycket tungt i dessa sammanhang. För att överdriva lite är min fråga; hur många vittnen som motsäger en polismans ord krävs det för motbevisa dennes utsaga? Räcker det med 2,3 eller 10 personer? Hoppas du förstår mitt resonemang.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt råder principen om fri bevisprövning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Principen innebär att det inom svensk rätt råder fri bevisföring (allt får användas som bevis) och fri bevisvärdering (rätten ska efter samvetsgrann granskning värdera bevisningen). Den fira bevisvärderingen innebär att rätten ska pröva bevisningen objektivt, neutralt och rationellt.

Du har rätt i att din fråga är något generell. Det kan emellertid sägas, att det inte spelar någon roll hur många vittnen som talar emot en polis. Det kan vara ett vittne eller tio vittnen. Det är snarare en fråga fri bevisvärdering. Sålunda beror det helt på omständigheterna i respektive fall och vilken vikt som kan läggas vid såväl polisens som övriga vittnens vittnesmål. Lämnar en polis ett väldigt trovärdigt och "bevisstarkt" vittnesmål, kan det vara nödvändigt med flera samstämmiga vittnen som talar emot. Det kan emellertid även räcka med ett motsägande vittne, om rätten bedömer detta vittnes vittnesmål utgöra starkare bevisning.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (397)
2021-11-28 Avtala om bevisbörda?
2021-11-26 Får bevis som tillkommit genom olovlig avlyssning, traumatiserade förhållanden eller hot användas i domstol?
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?

Alla besvarade frågor (97358)