FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/11/2020

Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?

Hej,

Jag är en pianist som bor i en lägenhet. Jag skulle vilja fråga om hur mågar timmar man kan spela piano under vardagar och helg. Tack!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om och när du kan spela piano i din lägenhet, både på vardagar och helg.

Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar på din fråga, eftersom det beror på flera olika omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan dock svara utifrån tillämplig lagstiftning och rättspraxis. En sammanfattning av mitt svar hittar du längst ner på sidan.

Tillämpliga lagar är Bostadsrättslagen (BRL) och Hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB))

Hyresrätt eller bostadsrätt?

Om du bor i en bostadsrätt, finns bestämmelser om situationen i 7 kap. 9 § BRL och om du bor i en hyresrätt finns bestämmelser i 12 kap. 25 § JB. Men bestämmelserna ser i princip likadana ut; du som bostadsrättshavare eller hyresgäst ska, när du använder lägenheten, se till så att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön i sån grad att de inte skäligen bör tålas. Du ska även iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och även utanför huset när det gäller bostadsrätt. Det finns även en skyldighet för bostadsrättshavare att rätta sig efter reglerna inom bostadsrättsföreningen i samband med ortens sed.

Om det förekommer störningar i boendet, har föreningen eller hyresvärden en skyldighet att säga till bostadsrättshavaren/hyresgästen om att störningarna ska upphöra omedelbart. Om störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till dess art och omfattning, har bostadsrättsföreningen/hyresvärden rätt att säga upp dig som använder lägenheten. Detta kan i vissa skäl även ske utan tidigare tillsägelse. (7 kap. 9 § andra och tredje stycket BRL och 12 kap. 42 § fjärde stycket JB)

Enligt lagkommentar anses det mer oacceptabelt med störningar på natten, medan vissa saker bör tålas under dagen.

Praxis (NJA 1991 s 574)

Det finns ett rättsfall från Högsta Domstolen som tar upp just pianospel i bostadsrätt (NJA 1991 s 574). I fallet yrkade den aktuella bostadsrättsföreningen att pianospelaren skulle förpliktas att flytta från lägenheten, på grund av att hen inte iakttagit sundhet, ordning och skick inom fastigheten och inte rättat sig efter tillsägelse.

I fallet hade pianospelaren spelat piano i sin lägenhet upp till 2 timmar på vardagar mellan 17.00-19.30 (utom fredagar) och under 2-4 timmar på lördagar och söndagar (undantaget semestertid). Det är enligt domstolen utom allt tvivel att grannarna är avsevärt besvärade av pianospelandet.

Vid en bedömning ska det tas hänsyn till omfattningen av spelandet, förläggningen under dygnet, längd, frekvens och den ljudnivå som grannarna utsätts för. Den musicerades intresse måste också ställas mot hänsynen till grannarna.

Högsta domstolen anger i fallet att spelandet inte kan anses gå utöver vad som är godtagbart och är därför inte tillräckligt skäl för att pianospelaren ska flytta. Detta kan tolkas som att det är okej att i omfattningen och förläggningen i det angivna fallet spela piano under 2 timmar på vardagar och 2-4 timmar på helger. Dock angav Högsta Domstolen också att om man har möjlighet att vidta åtgärder för att sänka ljudnivån, exempelvis beroende på vilket slags piano en har, så bör man vidta dessa åtgärder. Dock måste som sagt en enskild bedömning göras i varje fall, där det tas hänsyn till omfattningen, förläggningen, ljudnivån etc. I fallet NJA 1991 s 574 uppgick ljudnivån till 30 a 35 decibel.

Sammanfattning

Det finns inga uttryckliga bestämmelser för hur många timmar per dag du som pianist kan spela piano i din lägenhet. Det finns dock vissa regler uttryckt i lagtext, exempelvis att du som boende ska se till så att grannarna inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön på så sätt att det inte skäligen bör tålas. Men enligt praxis (NJA 1991 s 574) skulle det anses okej att spela piano upp till 2 timmar på vardagar och 2-4 timmar på helger, innan 19.30. Dock beror det från fall till fall och din situation kan vara annorlunda än situationen i nämnda rättsfall.

Mitt råd till dig är således att fråga dina grannar vad de anses är okej samt ta reda på om din hyresgästförening/bostadsrättsförening har några speciella regler kring detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha vidare vägledning i din fråga, rekommenderar jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppettider mån-fre 10-16). Du kan även boka en tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”