FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/11/2022

Hur många skyddsombud krävs det på en arbetsplats? Får skyddsombud ersättning för arbetet? Behöver företag ha ett vilorum?

Hej! Jag har några frågor: - Hur många skyddsombud krävs på ett företag? - Får skyddsombud ersättning från arbetsgivaren? - Måste arbetsgivaren ha ett vilorum eller räcker det att kunden har det om man är konsult? 

Lawline svarar

 Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag kommer att besvara dina frågor var för sig i den ordning som du beskrivit dem.

Fråga 1. Hur många skyddsombud krävs på ett företag? 

Svar på fråga ett: På ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (6 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Antalet skyddsombud bestäms efter arbetsställets storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. Om arbetstagarna inte är säkra på hur många skyddsombud som bör utses vid ett arbetsställe bör samråd i första hand ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket (6 § tredje stycket arbetsmiljöförordningen). 

Fråga 2 -  Får skyddsombud ersättning från arbetsgivaren?  

Svar på fråga två: Skyddsombudet har inte rätt att få särskild ersättning från arbetsgivaren på grund av uppdraget som skyddsombud. Däremot har skyddsombudet rätt att utföra uppdraget på betald arbetstid (jämför 6 kap. 5 § arbetsmiljölagen).

Fråga 3 -  Måste arbetsgivaren ha ett vilorum eller räcker det att kunden har det om man är konsult? 

Svar på fråga tre: I den utsträckning som följer av arbetets art och arbetstagarnas behov ska det finnas utrymmen för vila (2 kap. 8 § arbetsmiljölagen). Arbetsmiljöverket anger i en av sina rättsligt bindande föreskrifter att det i dagsläget är ett ska-krav på arbetsplatser att i viss utsträckning tillhandahålla ett vilutrymme för tillfällig, ostörd och liggande vila (82 § AFS 2020:1). Ett särskilt rum tillägnat för vila är dock  inte ett allmänt krav som ställs på företag att tillhandahålla sina arbetstagare. Arbetsmiljöverket anger dock som ett allmänt råd (ej rättsligt bindande) att vilutrymmet kan behöva vara utfört som ett särskilt vilrum när fler än 50 personer samtidigt sysselsätts inom samma område.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”