Hur många semesterdagar har jag rätt till?

FRÅGA
Hej. Jag undrar hur många betalda samt obetalda semesterdagar jag är berättigad till. Jag anställdes 29/8-2016 och går under fastighets kollektivavtal och jobbar för en privat städfirma.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Antalet semesterdagar arbetstagare har rätt till regleras i semesterlagen. I 4 § anges att en arbetstagare som huvudregel har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Undantag gäller för arbetstagare som påbörjar sin anställning efter den 31 augusti under semesteråret. Semesteråret utgörs av tiden från den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år, enligt 3 §. (Till exempel är 1 april 2017-31 mars 2018 ett semesterår.)

Du omfattas inte av undantaget, eftersom du påbörjade din anställning före den 31 augusti. Därför har du rätt till 25 semesterdagar både nuvarande semesterår (1 april 2016-31 mars 2017) och kommande semesterår (1 april 2017-31 mars 2018).

För att ha rätt till betalda semesterdagar (kallas semesterdagar med semesterlön i lagen) måste man ha tjänat in dessa. Enligt 7 § semesterlagen räknar man ut antalet betalda semesterdagar på följande sätt: Först räknar man ihop antalet dagar arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under intjändandeåret (året innan semesteråret). Från det antalet dagar drar man bort de dagar arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön (t.ex. pga. långvarig sjukskrivning). Det resultat man får delas sedan med antalet dagar under intjändeåret (365, eller 366 vid skottår). Till sist multiplicerar man det resultat man fått fram med 25.

I ditt fall blir uträkningen såhär:

Semesteråret 2017/2018:
Anställningstid hos arbetsgivaren under intjänandeåret: 29 augusti 2016-31 mars 2017 = 215 dagar
(Eftersom jag inte vet om du har varit frånvarande i sådan omfattning att dagar ska dras av kommer jag att räkna som om du inte varit frånvarande.)
215/365 x 25 = 14,726...

Talet ska avrundas till närmast högre hela tal, vilket innebär att du har rätt till 15 betalda semesterdagar.

Utöver dessa 15 betalda semesterdagar har du, som jag skrev tidigare, rätt till 10 obetalda semesterdagar så att antalet semesterdagar sammanlagt blir 25. Under nuvarande semesterår (1 april 2016-31 mars 2017) har du inte rätt till några betalda semesterdagar, eftersom du inte var anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret (1 april 2015-31 mars 2016). Du har dock rätt till 25 obetalda semesterdagar.

Semesterlagen är tvingande till förmån för arbetstagaren på så sätt att arbetstagaren och arbetsgivaren inte kan skriva avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter, enligt 2 § semesterlagen. Vissa av semesterlagens regler kan dock vara reglerade på andra sätt i kollektivavtal, t.ex. vilken period som ingår i ett semesterår.

Fastighetsanställdas förbund har 19 olika kollektivavtal och jag kan därför inte svara på om det finns särskilda regler för semester i ditt kollektivavtal. Du kan hitta alla kollektivavtalen här: fastighets.se/Kollektivavtal/vara-kollektivavtal/

Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (95758)