Hur många semesterdagar har jag rätt till?

FRÅGA
Hej. Min fråga gäller semester. Jag fick barn i oktober 2013 och var föräldraledig hela 2014. (Ensamstående men med gemensam vårdnad med andra föräldern.) Gick tillbaka till jobbet den 11 januari 2015 och har jobbat heltid sedan dess. Under föräldraledigheten var jag heltidsanställd och har varit anställd hos företaget i snart 9 år. Nu har jag fått reda på att jag fått sju obetalda semesterdagar. Har jag inte rätt till några betalda semesterdagar för 11 januari - 31 mars? Tacksam för svar.Vänligen / Marielle
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Regler om semester finns i semesterlagen.

Ett semesterår är från den 1 april ett år till och med den 31 mars följande år. Året innan semesteråret kallas intjänandeår (3 § semesterlagen). Enligt 4 § semesterlagen har alla arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, om anställningen påbörjats innan den 31 augusti under semesteråret. Då har arbetstagaren rätt till fem semesterdagar.

Din anställning har ju pågått i snart nio år. Därför bör du ha rätt till 25 semesterdagar.

För att räkna ut antalet betalda semesterdagar räknar man ut hur många dagar arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret och drar bort det antal dagar som arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan lön. I ditt fall blir detta 79 dagar (11 januari - 31 mars). Antalet dagar divideras sedan med årets dagar och multipliceras sedan med 25:
79/365 * 25 = 6 betalda semesterdagar, eftersom summan ska avrundas uppåt till närmsta heltal.

Du bör alltså ha rätt till 19 obetalda och 6 betalda semesterdagar sommaren 2015.

Enligt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal kan reglerna se lite annorlunda ut, men enligt 2 och 3 §§ semesterlagen får inte arbetstagarens rättigheter inskränkas om det inte finns stöd för det i lagen. 4 § semesterlagen om att alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar är en sådan bestämmelse som inte får inskränkas.


Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!

Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (310)
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?
2020-06-22 Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?
2020-06-15 Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?
2020-06-12 Avbryta semester vid sjukdom

Alla besvarade frågor (81825)