Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?

FRÅGA
Hur många betalda semester dagar får man på 75% 4 dagar i veckan ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till semesterdagar

I Semesterlagen 4 § regleras att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Huvudregeln är att de som arbetar deltid eller oregelbundna också har rätt till en semesterledighet som ska motsvara de 25 lagstadgade semesterdagarna.

De 25 dagarna bygger på att en arbetstagare arbetar regelbundet och i genomsnitt 5 dagar i veckan. Även en deltidsanställd kan därför få rätt till de samma antal dagar ifall arbetet är fördelat under 5 dagar och då beräknas semesterlönen på den faktiska deltidslönen. Semesterdagarna påverkas då inte alls. Annorlunda blir det i fall, likt ditt ovan, när en arbetstagare jobbar färre dagar exempelvis 4 eller 3 dagar i veckan.

Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?

Om en arbetstagare arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt behöver en omräkning göras för att få ett antal som ska motsvara de 25 dagarna.

En vanlig metod kallas "den begränsade nettometoden" och går ut på att antalet arbetsdagar multipliceras med antalet semesterdagar delat med 5 = ekvationen ger antalet nettosemesterdagar. Ojämnt tal avrundas uppåt.

Exempel: 4 arbetsdagar/ vecka x 25 lagstadgade semesterdagar / 5 = 20 semesterdagar.

Tänk på: Nettosemesterdagar är antalet dagar som en arbetstagare kan ha rätt att plocka ut som ledighet. Men när det gäller beräkning av antalet betalda semesterdagar, semesterlön och semesterersättning och hur många som får sparas ska det alltid beräknas utifrån bruttosemesterdagarna (alltså de 25 lagstadgade semesterdagarna).

Jag hoppas att detta kunde ge dig ett allmänt svar på frågan. Hur många semesterdagar just du har bör du kunna samtala med arbetsgivaren om, men även fackförbundet bör kunna hjälpa dig reda ut saken om du tror arbetsgivaren ger dig för lite.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (334)
2021-02-21 Fråga om beräkning av semesterlön
2021-01-29 Kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina sparade betalda semesterdagar?
2021-01-01 Har en deltidsanställd rätt till semesterersättning?
2020-12-31 Semesterdagar vid deltidsanställning.

Alla besvarade frågor (89502)