Hur många månader löper en provanställning på

2020-03-23 i Anställningsformer
FRÅGA
https://lagen.nu/1982:80#P2S1Hej som mig som jobbar i en ganska stort Produktion firma som lager ansvarig kan det vara möjligt från min firma att förlänga min provanställning..dem sa att dem vill behålla mig men vill se att jag kan vara självständigt på lagret, jag är själv på lagret jag hanterar material och har där emot administrativ. jag började 3 juni 2019 men fick kalla för möte den 14 Oct 2019 där man fick veta att dem ska förlänga min provanställning finns det olika lag för olika firma...
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Denna lag gäller för samtliga firmor.

Provanställning:

I 6 § LAS framkommer det att anställningsavtal får träffas om tidsbegränsade anställningar i form av provanställning till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen att övergå till en tillsvidareanställning när provanställningen gått ut.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv enligt 2 § LAS. Det innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal. I sin tur innebär det att avtal kan träffas om annat än det som står i lagen, men endast om det är till fördel för arbetstagaren. Om avtal träffas som leder till sämre skydd eller rättigheter för arbetstagaren är avtalet ogiltigt.

Anställningsavtalet:

Anställningsavtalet ingås mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är fackligt ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. Det finns under vissa undantagssituationer en möjlighet för arbetsgivare och fackföreningar att förlänga en provanställning. Sådana undnatagsmöjlihgeter sker mycket restriktivt och organisaitonerna måste förhandla om detta.

Skulle det vara så att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal eller med i fackliga förbund är det anställningsavtalet som gäller. Anställningsavtalet måste vara i enlighet med lagen om anställningsskydd eftersom att lagen är ett skydd för dig som arbetstagare. Det går därmed inte att avtala om en längre provanställning än 6 månader eftersom att det är till nackdel för dig som arbetstagare enligt 2 och 6 §§ LAS.

Sammanfattande råd:

Börja med att tala med din arbetsgivare om situationen. Om jag tolkar din fråga rätt råder inget kollektivavtal vilket innebär att både du och din arbetsgivare är bundna av anställningsavtalet. Anställningsavtalet måste följa lagen om anställningsskydd och 6 §. Det innebär att en provanställning inte får vara längre än 6 månader. Pågår anställningen i längre än 6 månader övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inget annat avtalats. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84391)