FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter31/10/2015

Hur många hembesök får socialtjänsten göra?

Hej jag undrar hur ofta socialen får göra hembesök då jag redan haft två på tre månader och dom vill ha en till nu känns mycket fel min man jobbar och måste ta ledigt då dom ska komma och vi förlorar pengar på detta. Vi har inget försörjningsstöd idag bara andra hands lägenhet via socialen

Lawline svarar

Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten, om de tex får in en orosanmälan angående ett barn, skyldiga att inleda en utredning. Socialtjänsten har då en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och föräldrarnas förmåga. Inom ramen för utredning genomförs samtal med föräldrarna och barnet. I samband med en utredning genomförs också hembesök och kontakt kan tex tas med skola och dagis. I socialtjänstlagen finns ingen bestämmelse som anger tex hur många hembesök som ska genomföras. Detta kan variera från fall till fall.

Ut i det fall att hembesöken inte görs inom ramen för utredningen utan genomförs efter beslut om instats/stöd så är detta stöd frivilligt. Om du inte längre önskar erhålla stöd från socialtjänsten rekommenderar jag dig att ta kontakt med det socialkontor du har kontakt med.

Av din fråga framgår att du har en lägenhet som tillhandhålls utav socialtjänsten. När man bor i en lägenhet som tillhandhålls av socialtjänsten finns speciella regler som kan skilja sig från kommun till kommun. Detta kan bland annat innefatta att ta emot hembesök på en regelbunden basis. Vad din kommun har för regler vad det gäller andrahandskontrakt via socialtjänsten är omöjligt för mig att svara på. Jag rekommenderar att du kontaktar ditt socialkontor för mer information.

Med vänlig hälsning,

Jakob BorinRådgivare