Hur många gånger får en vara repareras?

2020-09-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej ! Jag har köpt en högtryckstvätt med 5 års garanti. Jag har har lämnat in den för garantiärenden 3 gånger på mindre än 3 år. Jag har använt varan mycket sparsamt och är ingen storanvändare. Nu undrar jag om det finns en gräns på hur många gånger en vara kan gå sönder inom garantitiden förrän man har rätt (om det ens finns) att få en helt ny vara eller häva köpet (modellen jag köpt finns idag inte kvar i sortimentet utan har ersatts med annat högre modellnummer). Eller är det bara att acceptera och vara glad att varan går sönder så ofta och att jag då kostnadsfritt kan få den reparerad eller en ny del till den gratis fastän det kräver tid och energi varje gång att reklamera och åka in med varan ? Letar väl efter ett prejudikat. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar kommer att utgå från att det handlar om ett köp av en produkt som en näringsidkare sålde till en konsument. Detta innebär att konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig (1 § KKöpL). Vidare utgår jag från att det är ostridigt att det föreligger fel och att felet är något som omfattas av garantin. Detta eftersom säljaren har godtagit och försökt att reparera högtryckstvätten flera gånger.

Vid fel på varan är avhjälpande eller omleverans den första påföljden som en köpare kan kräva av säljaren. Detta förutsätter att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KKöpL). Säljaren har dessutom rätt att på eget initiativ avhjälpa felet eller företar omleverans ifall köparen kräver en annan påföljd (27 § KKöpL).

I vanliga fall har säljaren två försök på sig att reparera en vara. Om samma fel återstår efter andra reparationen har du som köpare rätt till omleverans och få en annan vara eller häva köpet. Detta innebär att säljaren har rätt till mer än två försök om det beror på flera olika fel.

Som sagt, om samma fel återstår efter andra reparationen har du rätt att tacka nej till flera försök. Du kan då välja att kräva omleverans eller häva köpet. Hävning innebär att prestationerna som avtalsparterna har uppfyllt ska återgå – dvs. du ska få tillbaka dina pengar och säljaren ska få tillbaka varan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?