Hur många får vi bo i min hyresbostad?

Hej. Finns det villkor för min älskling, Sambo, att bo hos mig i mitt hus, som jag hyr och hon har två barn tack?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Den lag som behandlar hyresförhållanden kallas för hyreslagen, och finns i 12 kap. jordabalken (JB).

I denna lag finns det ingen regel som specifikt anger hur många man får bo i en hyresbostad. Däremot är man som hyresgäst skyldig att vårda lägenheten, och bevara den i ett gott skick och inte heller framkalla mer slitage än nödvändigt (12 kap. 24 § JB). På så sätt kan man säga att hur många som helst inte kan få bo i en och samma bostad eftersom det orsakar onödigt slitage. Detta blir i sin tur beroende av bostadens storlek, och det kan också variera från fall till fall. Hyresvärden kan alltså begränsa antalet tillåtna boende för att skydda sin bostad från onödigt slitage. Då du inte nämner något om storleken på ditt boende eller ditt hyresförhållande i övrigt blir det svårt att uttala något om vad som gäller i just din situation. Min rekommendation är att du tar kontakt med din hyresvärd och stämmer av vad som gäller för just er!

Lycka till.

Vänliga hälsningar,

Ellen LagnéusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”