Hur många dagars sammanhängande semester har jag rätt till?

Hej!

Vi på Intensiven i X-stad får nu endast 3 veckors sammanhängande semester, är det rätt enligt lagen. Har läst att man har rätt till 25 dagars sammanhängande semester, vad kan begära för kompensation om man går med på chefens "erbjudande"?

Skulle gärna vilja ha lagliga paragrafer att luta mig mot i denna fråga, tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring semester finns b.la. i Semesterlagen.

Det stämmer att en arbetstagare har rätt till tjugofem arbetsdagar varje semesterår (4 § Semesterlagen).

Om ingenting annat har avtalats ska en arbetstagares semesterledighet förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. En sådan semesterperiod får förläggas till en annan tid även utan stöd av lag när särskilda skäl kräver det. (12 § Semesterlagen). Det kan t.ex handla om att det krävs för att ett viktigt samhällsintresse, t.ex sjukvården, ska fungera på ett tillfredsställande sätt (prop. 1976/77:90 s. 188).

Det ovanstående är vad som framgår av semesterlagen. Det är dock viktigt att tänka på att annat kan gälla, t.ex på grund av ett kollektivavtal eller annat avtal.

I och med den rådande situationen i samhället just nu verkar det som att flera regioner beslutat att vissa som arbetar inom t.ex sjukvården endast får tre veckors semester under sommaren. Dessvärre kan jag inte hitta några bestämmelser i semesterlagen som reglerar denna situation närmare och det blir därför svårt att besvara vad för kompensation man kan tänkas kräva.

Sammanfattning

Enligt semesterlagen har du som huvudregel rätt till 25 dagars semester på ett semesterår och fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti, såvida inget annat avtalats i t.ex ett kollektivavtal eller annat avtal. I nuläget beslutar sig dock flera regioner för att ändra semestern till tre veckor för en del arbetstagare och det är svårt att ge dig ett exakt svar på vad som gäller i denna situation.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”