Hur många dagar i sträck får man jobba?

2018-10-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Hur många dagar i sträck får man jobba genom handel? Jag jobbar vissa veckor onsdag till torsdag sen 3 dagar ledig!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till arbetstider tillämpas en lag som heter arbetstidslagen. Denna lag är till viss del semidispositiv vilket innebär att delar av lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Vad säger lagen?
Bestämmelse om ledighet finns i lagens 14 §. Av bestämmelsen framgår att man som arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (vecka). Man har med andra ord rätt till veckovila.

I bestämmelsen finns dock inget krav på att veckovilan ska infalla regelbundet, det räcker med att man får vilan någon gång under varje sjudagarsperiod. Du kan med andra ord jobba onsdag till torsdag då du i det fallet får den första veckans vila måndag och tisdag och den andra veckans vila fredag, lördag och söndag.

Kollektivavtal
Bestämmelsen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som stadgas i ett direktiv från EU. Se 3 § arbetstidslagen. Av direktivet framgår att den minimala veckovilan är 24 timmars sammanhängande ledighet. Detta innebär att kollektivavtalet kan innehålla en bestämmelse om att endast få veckovila en dag i veckan. Detta innebär att det maximala antalet dagar man kan jobba i sträck är 12 dagar.

Rekommendation
Jag rekommenderar att du kikar i det kollektivavtal din arbetsgivare har för att se om det finns några bestämmelser om ledighet där. Om så inte är fallet är det det arbetstidslagen som gäller och det är då också lagligt att arbeta onsdag till och med torsdag.

Hoppas att detta svar var till din hjälp, Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1541)
2019-03-22 anställda vid företagsöverlåtelse
2019-03-21 Starta aktiebolag vid sidan av anställning
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd

Alla besvarade frågor (66981)