Hur många dagar får man arbeta i sträck?

2019-08-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur många dagar i sträck får jag arbeta när jag är timanställd? Har antal timmar per dag någon inverkan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta rör arbetstid vilket regleras i Arbetstidslagen (ATL). ATL är till för att skydda dig som arbetstagare genom att ge dig rätt till vila och återhämtning, bland annat.

Veckovila enligt Arbetstidslagen

Enligt 14 § ATL ska du som arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka), alltså veckovila. Veckovilan ska så långt som det är möjligt förläggas till slutet av veckan. Det finns dock inget hinder mot att veckovilan förläggs i början av en vecka och i slutet av veckan efter det. Det krävs inte av lagen att veckovilan infaller regelbundet utan det räcker med att du som arbetstagare får din veckovila någon gång under varje sjudagarsperiod.

Kollektivavtal

Genom kollektivavtal kan dock bestämmelsen avtalas bort. Enligt 3 § 4 st ATL får kollektivavtalet dock inte innebära att arbetstagare får mindre förmånliga villkor än vad som stadgas i ett EU-direktiv. Enligt direktivet måste en veckovila om minst 24 timmars sammanhängande ledighet ges för varje sjudagarsperiod. Ett kollektivavtal kan alltså innehålla en bestämmelse om att du som arbetstagare istället har rätt till en veckovila om minst 24 timmars sammanhängande ledighet för varje sjudagarsperiod. Detta betyder att högsta antalet dagar man kan arbeta i sträck är 12 dagar. Vidare kan vissa andra kollektivavtal innehålla bestämmelser som anger hur många arbetsdagar arbetstagare maximalt får ha per vecka.

Sammanfattning

Hur många dagar du som arbetstagare kan arbeta i sträck påverkas alltså av din lagstadgade rätt till veckovila. Enligt ATL har du rätt till en veckovila om minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Som nämnt behöver veckovilan inte infalla regelbundet utan kan förläggas i början av en vecka och i slutet av nästa. Så länge du som arbetstagare får din veckovila någon gång under varje sjudagarsperiod har arbetsgivaren uppfyllt sin skyldighet enligt lagen. Bestämmelsen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal, varför det är bra att undersöka vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal också. Ett kollektivavtal får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som stadgas enligt ovan nämnt EU-direktiv, varför den minsta tillåtna veckovilan, i sådant fall, är 24 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AA30 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 13:45
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1626)
2019-09-16 Provanställning - avbrytande utan skriftligt besked eller angiven anledning
2019-09-10 När får arbetsgivaren hålla inne lön?
2019-08-31 Är det lagligt att en barber får schemaläggning endast en vecka i förväg?
2019-08-31 Hur går lönebildning till i Sverige?

Alla besvarade frågor (72865)