Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?

FRÅGA
Hej! Jag undrar hur många år kan man sitta i fängelse om man blir dömd för misshandel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i brottsbalken (1962:700) (BrB).

Straffet som kan aktualiseras om man döms för misshandel av normalgraden kan bli fängelse i högst två år. Om det rör sig om en ringa misshandel är straffet sex månader (3 kap. 5 § BrB). Är misshandeln grov så kan påföljden bli fängelse i högst sex år, och är den synnerligen grov så kan man dömas till fängelse i högst tio år (3 kap. 6 § BrB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?