Hur många arbetstimmar ska en anställd arbeta om inget stadgas i avtalet?

FRÅGA
Undrar vad som gäller när man har fått ett kontrakt där antal timmar inte står angivet?Är arbetsgivaren skyldig att ge 40h/v då?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till frågor om arbetstid är det arbetstidslagen som blir tillämplig.

Huvudregeln är att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan (5 § första stycket arbetstidslagen). Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader (10 b § första meningen arbetstidslagen). Det finns däremot ingen bestämmelse i arbetstidslagen som uttryckligen reglerar de fall då ingen arbetstid stadgas i avtalet. Alltså kan man inte direkt dra slutsatsen att ens arbetstimmar per automatik sätts till 40 timmar per vecka, bara för att avtalet inte anger antalet arbetstimmar.

Genom kollektivavtal som slutits mellan arbetsgivaren och facket kan det göras undantag från vad som stadgas enligt arbetstidslagen (3 § första stycket arbetstidslagen). Arbetsgivaren har en rätt att tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen (facket) om de sysselsätts i arbete som avses med avtalet (3 § tredje stycket arbetstidslagen).

Det som hade varit bäst i ditt fall hade varit att först ta reda på om det föreligger ett kollektivavtal på din arbetsplats mellan facket och arbetsgivaren. Vanligtvis brukar kollektivavtalet stadga ett minimum vad gäller antalet arbetstimmar. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig även att ta kontakt med dem och slutligen med arbetsgivaren för att få klargörande gällande antal timmar som denne vill att du ska arbeta.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (762)
2021-06-14 Kan jag hävda företrädesrätt till tjänst med högre tjänstgöringsgrad?
2021-06-04 Har jag företrädesrätt?
2021-05-31 Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka
2021-05-31 Är ett muntligt anställningsavtal bindande?

Alla besvarade frågor (93124)