FrågaARBETSRÄTTA-kassan 07/06/2022

Hur många a-kassor får man ha samtidigt?

Hur många a-kassor får man ha samtidigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att du kan endast få ersättning från en a-kassa i taget. Detta beror på att det finns en gräns för hur mycket din ersättning från försäkringen kan uppgå till.  Gränsen stadgas i  26 § lagen (1997:238) om arbetslösbetsförsäkring och uppgår till 80% av inkomsten de första 200 ersättningsdagarna och till 70% resterande dagar. 

Med det sagt hindrar inget dig från att teckna två inkomstförsäkringar, men om du blir arbetslös kommer du endast kunna få ersättning av en av försäkringarna. 

Om du är medlem i ett fackförbund och därigenom har en inkomstförsäkring kan du dock även teckna en privat inkomstförsäkring och då få möjligheten att erhålla ersättning från båda dessa. Försäkringen från fackförbund tenderar att erbjuda kortare tid än en privat inkomstförsäkring och räcker därför inte alltid för hela perioden en person är arbetslös. Den privata inkomstförsäkringen kan då komplementära fackförbundets på så sätt att du erhåller ersättning från den privata försäkringen när du uppnått maxuttaget från fackförbundets försäkring.  Notera här att den privata försäkringen alltså är ett komplement till fackförbundets försäkring och att du alltså inte kommer kunna erhålla ersättning från båda dessa samtidigt. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ha en fin sommar! 

Hanna FolkungerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”