Hur man upprättar ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!Jag ska gifta mig med min sambo och jag har ett landställe som jag äger tillsammans med mina två syskon och min pappa. Vi vill att detta landställe ska stanna inom familjen oavsett vad som händer i framtiden. Kan man upprätta något slags äktenskapsförord gällande enbart landstället och hur gör man smidigast och billigast?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Precis som Du skriver så är det ett äktenskapsförord Ni behöver upprätta för att landstället/landställets värde inte ska inkluderas vid en eventuell framtida bodelning.

Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Klicka här för att komma till lagtexten.

Egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB. Egendom kan göras enskild genom ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 1 p. ÄktB.

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket. Upprättas äktenskapsförordet under äktenskapet gäller det från den dag det ges in till Skatteverket. Sluts äktenskapsförordet mellan blivande makar måste det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks för att det ska gälla från äktenskapets ingående, 7 kap 3 § ÄktB.

Tänk på att avkastning av enskild egendom räknas som giftorättsgods om inte annat har föreskrivit i ex. ett äktenskapsförord, 7 kap 2 § 2 st. ÄktB.

I äktenskapsförordet ska det anges vilken egendom som ska vara enskild. Ni ska alltså ange att landstället ska vara enskilt. Tänk på att vara tydlig och ange noga vad som ska vara enskilt genom att bl.a. ange vilken fastighet det gäller. Det är viktigt att det inte blir fel och det kan därför, om man själv känner sig osäker, vara bra att ta kontakt med en jurist. Genom att klicka här kan Du boka tid med en jurist eller genom att klicka här kan Du få hjälp med att skriva ett äktenskapsförord online via Lawlines avtalstjänst.

Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Detta kostar i skrivande stund 275 kronor. Hur Du registrerar det hos Skatteverket kan Du läsa här.

Jag hoppas att Du fick svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll