Hur man stämmer någon

2016-08-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur stämmer man någon?
SVAR

Hej!

När man själv vill stämma en person i domstol måste man till och börja med lämna in en skriftlig ansökan om stämning, vilket framgår av 13:4 och 42:1 Rättegångsbalken (RB) . I 42:2 RB, anges vad som ska ingå i en stämningsansökan, nämligen:

Ett bestämt yrkande,En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,Uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, samt
Uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Vidare är det viktigt att stämningsansökan innehåller kärandes önskemål om hur målet skall handläggas och att ansökan är undertecknad av käranden eller hans ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.

Stämningsansökan ska därefter enligt 10:1 RB lämnas in till den ort där svarande har hemvist (oftast den ort där svarande är folkbokförd). När ansökan kommit in till domstolen kommer denna avgöra om ansökan avvisas eller inte. Om ansökan inte avvisas skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet, enligt 42:5 RB.

För mer information rekommenderar jag Jimmy Schiöld svar till en liknande fråga: http://lawline.se/answers/7633

Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88430)