FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/08/2016

Hur man stämmer någon

Hur stämmer man någon?

Lawline svarar

Hej!

När man själv vill stämma en person i domstol måste man till och börja med lämna in en skriftlig ansökan om stämning, vilket framgår av 13:4 och 42:1 Rättegångsbalken (RB) . I 42:2 RB, anges vad som ska ingå i en stämningsansökan, nämligen:

Ett bestämt yrkande,En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,Uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, samt
Uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Vidare är det viktigt att stämningsansökan innehåller kärandes önskemål om hur målet skall handläggas och att ansökan är undertecknad av käranden eller hans ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.

Stämningsansökan ska därefter enligt 10:1 RB lämnas in till den ort där svarande har hemvist (oftast den ort där svarande är folkbokförd). När ansökan kommit in till domstolen kommer denna avgöra om ansökan avvisas eller inte. Om ansökan inte avvisas skall rätten utfärda stämning på svaranden att svara på käromålet, enligt 42:5 RB.

För mer information rekommenderar jag Jimmy Schiöld svar till en liknande fråga: http://lawline.se/answers/7633

Hoppas detta gett er svar på er fråga!

Adrian NylénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”