Hur man kan kompensera ett barn då det andra barnet får en gåva

2017-10-09 i Gåva
FRÅGA
Vi är ett pensionerat par, med två vuxna barn, som äger ett fritidshus. Ett av barnen är villig att överta det men hur gör man det på det mest rättvisa sätt då vi inte med egna pengar kan kompensera det andra barnet direkt?
SVAR

Hej och tack för att ni har vänt er till oss med er fråga!

De aktuella lagrummen kommer vara Ärvdabalken och Jordabalken när jag svarar på er fråga. Jag kommer ge er två olika förslag. Men först går vi igenom de specifika kraven som finns för gåva av fastighet. Jag utgår från att ert fritidshus är att uppfatta som en fastighet.

Vad som krävs för att ett gåvobrev för fastighet ska vara giltigt

Det som krävs är att:

Gåvobrevet ska vara skriftligt. Det ska framgå att det är ni som ger fastigheten och att det är ert barn som får det i gåva. Gåvobrevet ska undertecknas av er och ert barn som får fastigheten. Innehålla fastighetens fulla namn (fullständig fastighetsbeteckning). Gåvans omfång måste framgå i gåvobrevet, i detta fall hela fastigheten, (4 kap. 1§ JB, 4 kap. 29§ JB). Inom tre månader måste ert barn ansöka om lagfart när hen fått fastigheten som gåva. (20 kap. 2§ JB) För att lagfart ska ges behöver två personer ha vittnat gåvogivarens namnteckning.

Ge fastigheten som ett förskott på arv

Det första alternativet är att ni enligt Ärvdabalken skriver i gåvobrevet att gåvan ska räknas som ett förskott på arv. Då gåvan är till ett barn kommer det automatiskt att räknas som detta, men det är ändå att rekommendera att vara tydlig och skriva ut det i gåvobrevet. Då kommer ert andra barn att kompenseras när arvet ska fördelas. Detta genom att fastighetens värde kommer räknas in i det ena barnet arv så att det andra barnet får ut ett större arv efter er och får genom det sin kompensation, (6 kap. 1§ ÄB). Värdet som dras av utgår vanligtvis från vad fritidshuset var värt vid ert barns mottagande av gåvan, (6 Kap. 3§ ÄB). Det kan därmed uppstå frågor kring hur fritidshuset ska värderas, vilket kan skapa oenighet mellan era barn.

Ge som gåva till båda barnen och låt den ene köpa ut den andre

Ett annat alternativ för att det inte ska uppstå oenigheter kring fritidshusets värde är att ni ger barnen hälften var. Då kan det barnet som är intresserad av det köpa ut den andre för ett marknadspris och då undviks eventuell oenighet kring fritidshusets värde, eftersom båda får en lika stor del i gåva av er. Risker med det är däremot att ett löfte om att till exempel sälja sin andel i fastigheten inte är bindande.

Det är alltså två olika alternativ, min rekommendation är att ni diskuterar med era barn över de olika möjligheterna och vad de föredrar så minskar risken för att några problem uppstår i framtiden.

Hoppas ni känner att ni fått er svar på er fråga annars är ni välkomna att kontakta oss igen! Vill ni ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller ett stöd i processen är ni välkomna att kontakta vår juristbyrå för vidare hjälp,(kontakt).

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (729)
2021-07-31 Kan man ta reda på huruvida någons egendom är enskild gåva eller ej?
2021-07-31 Vem har rätt till en hund som har överlåtits såsom gåva?
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)

Alla besvarade frågor (94606)