Hur man kan bevisa brott

2016-11-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej..jag var utsatt för misshandel men det var inga vittne. En vän sa till mig att det bli ord mot ord och jag ska förlora.Jag vill att veta om det finns andra sätt att bevisa misshandel brott som polisen, åklagaren och domstolen bekräftar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en princip som kallas fri bevisprövning, 35 kap 1 § RB. Denna innebär att man får åberopa vilka slags bevis man vill i domstol. Domstolen får sedan pröva och värdera denna bevisning fritt, alltså bedöma vilket värde man ska ge bevisningen.

Detta innebär att du kan bevisa misshandeln på vilka sätt du vill. Det kan vara sms du skickat eller fått, läkarjournaler (sådant som inte omfattas av läkares tystnadsplikt), vittnen som har noterat vilka skador du fått, med mera. Allt du kan hitta som på något sätt kan styrka att misshandeln ägt rum har du tillåtelse att åberopa i domstol. Det är sedan upp till domstolen att avgöra värdet av denna bevisning, alltså ifall bevisningen är tillräcklig för att fälla gärningspersonen.

Ifall du inte kan få fram någon bevisning eller den inte är tillräcklig kommer det antagligen bli så att ord står mot ord. Domstolen kan fortfarande döma gärningspersonen ifall din berättelse framstår som mycket trovärdig och gärningspersonen som icke trovärdig. Det är i allmänhet svårt att döma någon på endast "en berättelse" och det finns en risk för att du förlorar målet utan annan bevisning. Det måste vara ställt bortom rimligt tvivel att misshandeln ägt rum och att den misstänkte är skyldig.

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (354)
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?
2020-12-18 Varför begär åklagaren komplettering av ärenden?

Alla besvarade frågor (88088)