Hur man ansöker om tvångsförsäljning enligt samägandelagen

2016-05-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad behöver finnas i texten till Tingsrätten för att påbörja en process med att tvinga fram en försäljning enligt samägandelagen. Jag behöver få in en skrivelse till Tingsrätten och vet ej varken vad som behöver vara med i den texten eller vad jag behöver tänka på att ordna innan och efter. Tacksam för er hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag skulle vilja börja med att förtydliga att samägandelagen heter lagen om samäganderätt, men kommer i texten hänvisa till den som samägandelagen (länk till lagen finns här). I 18 § samägandelagen står att domstolen du ska söka till är domstolen i orten där egendomen finns. En ansökan är inte omöjlig att göra själv fast än det kanske framgår som det av detta svar, men det är helt klart möjligt, om inte lite komplicerat.

I 6 § samägandelagen står att egendom som ägs enligt samägandelagen får försäljas om en delägare ansöker om det. Det står även att om det finns synnerliga skäl för en delägare att vägra försäljning så kan domstolen neka på grund av detta. Synnerliga skäl kan vara många olika saker som t.ex. sociala förhållanden. Men det är ganska svårt att uppfylla så du vet själv bäst om det finns någon alldeles särskild anledning till att en delägare kanske inte vill sälja egendomen.

Vilka krav finns det då för att få en försäljning av samägd egendom? En ansökningsavgift på 900 kr måste betalas i samband med en ansökning (se länk till domstolens sida nedan). Vad ska då ansökningen innehålla? Detta finns reglerat i lagtext. I lagen om domstolsärende står vad en ansökan till domstolen ska innehålla. Den talar inte specifikt om försäljning av samägd egendom, men detta faller in under denna lag. Länk till den lagen finns här.

Enligt 5 § i lagen om domstolsärende ska en ansökan innehålla:

1. namn och personnummer eller organisationsnummer,

2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där parten kan anträffas för delgivning,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om tingsrätten begär det,

4. e-postadress, och

5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med parten.

Detta är alltså dina uppgifter.

Enligt 6 § ska en ansökan även innehålla:

1. det som yrkas,

2. de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet och

3. de bevis som åberopas och det som skall styrkas med varje särskilt bevis.

Första punkten är yrkanden, vad du vill ska hända. Du vill ju att samägd egendom ska säljas så du ska förklara vilken egendom ska säljas.

Den andra punkten, de omständigheter som åberopas. Här skriver du att det är samägd egendom som du vill genomdriva en försäljning av, du behöver inte skriva enligt 6 § samägandelagen, men det skadar inte att göra detta. Du ska även ha med de andra delägarna här så att tingsrätten vet vilka mer som äger egendomen, försöks skriva så mycket kontaktuppgifter som möjligt, namn, telefonnummer, epost, adress osv.

Den tredje punkten som berör bevis. Här ska du bifoga bevis på att egendomen är samägd. Har du skriftlig bevisning på varför andra delägare inte vill sälja egendomen ska du bifoga det även nu.

En sak som kan vara bra att ha med för att underlätta för rätten är lite av en bakgrund. Hur förvärvades egendomen, fick ni den genom ett testamente, har ni köpt den, vad är syftet med egendomen, varför vill du sälja? Detta underlättar för tingsrätten så de vet vad det har att göra med och så de får lite bakgrund till försäljningen.

Det finns några paragrafer i samägandelagen som berör särskilda situationer. Nu vet inte jag exakt vilka förhållanden som gäller för dig, men jag skriver lite om de som jag tror är viktigast. Dessa kan du bemöta i dina grunder till försäljningen för att göra det så lätt för tingsrätten som möjligt att gå igenom med din vilja och det skulle jag rekommendera att du gör.

Enligt 7 § samägandelagen så är det en fastighet som du vill ska säljas och klyvning skulle kunna vara möjligt kan det bli så att fastigheten klyvs istället för att säljas, så att du får sälja din del. Detta är mest relevant om fastigheten är väldigt mycket skog som går att dela upp, fastigheter som inte är stora men har ett hus på kommer inte klyvas utan säljas i sin helhet. Är det alltså inte skogsfastighet så kan den ju inte klyvas och du bör skriva med det i din ansökan.

Enligt 8 § samägandelagen så ska rätten förordna en god man att sköta försäljningen. Detta skulle kunna skrivas med i ansökan för ett förtydligande om att det är det du vill. Denna goda man jobbar med att reda ut hur försäljningen ska gå till. Det är säkert att låta denna goda man sköta försäljningen för att det ska bli så rättvist som möjligt. Den som utses till god man kommer alltså göra saker som upprättar köpebrev och andra saker. Vill du skriva med det i din ansökan anser jag att du ska skriva det under yrkanden.

Enligt 9 § samägandelagen kan en delägare säga att den inte vill sälja egendomen under ett visst pris och detta kan godtas av rätten. Det är rätten som bestämmer priset så är det någon delägare som önskar ett skyhögt och omöjligt pris skulle rätten inte godta detta. Du kan skriva med om du har ett lägsta pris du vill sälja egendomen för redan i din ansökan.

Värt att tänka på är att om det finns ett avtal som gjorts mellan delägarna att en försäljning enligt samägandelagen inte ska vara giltig är detta gällande. Då måste alla delägare gå med på att sälja egendomen. Detta står inte skrivet i en paragraf utan framgår av tidigare domstolsavgöranden. Föreligger ett sådant avtal så kommer troligtvis andra delägare invända mot försäljningen.

Hade du gett mig mer bakgrund till din situation hade jag kunnat ge mer material för dig att skriva i din ansökan, men återstår några frågor så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Länk till domstolens hemsida: http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Avgifter/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1094)
2020-12-02 Vad ska finnas med i ett överklagande?
2020-11-30 Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse

Alla besvarade frågor (86932)