Hur makar kan skydda viss egendom ifall den ena makens bolag går i konkurs

FRÅGA
Om en make/maka äger ett bolag som går i konkurs, hur skyddar sig det gifta paret sig bäst INNAN detta sker? Skriva över bil och hus på den som inte äger bolaget och skiljer sig? Eller kan man skydda sån egendom med äktenskapsförord?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skydda er mot bolagets eventuella konkurs är det inte nödvändigt att ni skiljer er. Precis som du säger går det att skydda egendom såsom bil och hus genom att skriva ett äktenskapsförord. Äganderätten går däremot inte att skriva över genom att upprätta ett äktenskapsförord. Innan makarna upprättar ett äktenskapsförord bör de därför överföra äganderätten till bilen och huset.

Gällande fastigheten går det bra att ge bort denna som gåva. Eftersom att det rör sig om fast egendom finns det särskilda formkrav för att gåvan ska anses giltig. Dessa formkrav hittar du i 4 kap Jordabalken. Enligt 4 kap 29 § Jordabalken ska de regler som finns i 4 kap 1-3 samt 7-9 §§ 4 Jordabalken följas när det gäller gåva. Med hjälp av en gåvohandling som uppfyller formkraven kan sedan den make som får fastigheten i gåva ansöka om lagfart. Beroende på om lån övertas kan det dock komma att betraktas som ett köp. För makar gäller även att gåvan måste registreras hos Skatteverket, se 8 kap 1 § Äktenskapsbalken. Regler gällande denna registrering finns i 16 kap Äktenskapsbalken.

Till skillnad från fastigheten räknas bilen som lösöre och det är därför Gåvolagen som gäller. Enligt 2 § Gåvolagen fullbordas en gåva när den kommer i gåvotagarens besittning och gåvogivaren inte längre har tillgång till saken. För makar kan det vara svårt att uppfylla detta krav och makarna bör därför registrera gåvan. Denna registrering sker i enlighet med vad som sagts ovan i förhållande till fastigheten. Bilen bör även registreras på den make som får bilen i gåva.

Efter detta kan ni upprätta ett äktenskapsförord som stadgar att bilen samt fastigheten ska vara den ena makens enskilda egendom. Görs detta har den andre makens borgenärer, om bolaget skulle gå i konkurs, ingen rätt till bilen eller huset. Det är däremot värt att tänka på att om denna möjlighet genomförs så kommer bilen samt huset inte att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Detta på grund av att det endast är giftorättsgods som ingår i bodelningen, 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. I 7 kap 1 § Äktenskapsbalken stadgas att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan vara enskild till följd av ett äktenskapsförord, se 7 kap 2 § Äktenskapsbalken. Eftersom att fastigheten och bilen på grund av äktenskapsförordet utgör den ena makens enskilda egendom tillfaller de den maken. Den andre maken har således inget anspråk på vare sig huset eller bilen.

Jordabalken hittar du här

Äktenskapsbalken hittar du här

Gåvolagen hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95762)