Hur långt tillbaka är en arbetsgivare skyldig att ge ut arbetsgivarintyg till en anställd?

Hej,

hur långt tillbaka är en arbetsgivare skyldig att ge ut arbetsgivarintyg till en anställd? Exempel; en medarbetare slutar på bolaget 2013 och återkommer nu 2019 och kräver ut ett arbetsgivarintyg. Måste arbetsgivaren ge ut det då efter så lång tid?

Eller kan man hänvisa till ettårs-regeln?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör arbetsgivarintyg kikar vi närmare på lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsgivaren skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg

Enligt lag är en arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg om arbetstagaren begär det (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring).

Arbetsgivarintyg är inte särskilt noga reglerat i svensk lagstiftning, även om det anses råda en konsensus om att arbetsgivaren bör utfärda ett sådant på begäran. Svaret på din fråga är därför att det egentligen inte finns någon bortre gräns för när en arbetstagare får komma och begära ett arbetsgivarintyg, men dess betydelse har givetvis mindre betydelse ju längre tid som förflyter sedan dess att anställningen upphörde.

Inga sanktioner om arbetsgivaren vägrar

Som rubriken avslöjar finns det däremot inga sanktioner att tillgå om arbetsgivaren skulle vägra att utfärda ett arbetsgivarintyg.

Mina råd

Nu vet jag inte i vilket syfte arbetstagaren vill ha ett arbetsgivarintyg för ett arbete sex år tillbaka i tiden, men de anspråk han eller hon skulle kunna göra gällande hos a-kassan har med största sannolikhet redan preskriberats sedan länge, och ett arbetsgivarintyg spelar i det avseendet ingen större roll (47a § lag om arbetslöshetsförsäkring).

Är det just i detta avseende arbetstagaren vill ha ett arbetsgivarintyg skulle du kanske kunna påtala detta för honom eller henne och se hur denne ställer sig till det.

Däremot kan jag tycka att ett arbetsgivarintyg är ett kortfattat dokument som går väldigt snabbt att skriva, och eftersom det är en skyldighet för arbetsgivaren att utfärda ett, så är det lika bra att göra det. Risken är annars att det blir en utdragen process med facket över en bagatell, vilket alla parter förmodligen helst slipper i det här fallet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”