FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt02/03/2018

Hur långt sträcker sig avtalsfriheten för företag med marknadsledande tjänster?

Hur långt sträcker sig avtalsfriheten för företag?

Exempelvis om en aktör erbjuder en marknadsledande tjänst - t.ex en betalningstjänst - kunder - dvs säljande företag ansluter sig till denna tjänst inom ett visst verksamhetsområde - sen ändrar företaget sin policy och slutar erbjuda denna tjänst till denna typ av företag inom detta verksamhetsområde. Är detta helt i deras rätt enligt avtalsfriheten: detta ger ju nytillkomna företag inom denna branschen betydligt sämre konkurrensvillkor: finns det någon skyldighet när man just har en sådant väletablerad tjänst?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalsfriheten är grunden för svensk civilrätt. Den innebär att var och en har en rätt att fritt välja vem man vill ingå avtal med, och även rätten att avstå från att ingå avtal. Rätten är vidsträckt, men det finns ett antal tillfällen då avtalsfriheten inskränkts och ersatts med en skyldighet att ingå avtal, s. k kontraheringsplikt. Kontraheringsplikten kan beskrivas som ett förbud mot att neka tecknandet av avtal utan saklig grund.


Kontraheringsplikt för företag

När det kommer till situationer på marknaden handlar det främst om monopol som grund till kontraheringsplikt. Exempelvis Systembolaget, som enligt svensk lag har ett statligt monopol på försäljning av alkohol, har kontraheringsplikt. Även marknadsaktörer som inte har statliga monopol på den produkt de säljer, men däremot faktiska monopol (dvs aktörer som har en såpass stor andel av marknaden att de i praktiken innehar ett monopol) anses också ha kontraheringsplikt för denna produkt, av den simpla anledningen att konsumenterna inte har tillgång till någon alternativ produkt som tillfredsställer samma behov.


Hur avgörs om man har monopolställning?

Du skriver att det är tal om en betaltjänst som är "marknadsledande" och "väletablerad". Att en produkt är marknadsledande och väletablerad innebär inte att företaget innehar en faktisk monopolställning, om inte produkten är såpass funktionell, nydanande och särpräglad att den får anses tillhöra en annan marknad än resterande betaltjänster. Skillnaden på marknader görs genom undersökningar av:

1. var, geografiskt sett, produkten erbjuds, och

2. hur utbytbar produkten är, dvs om produkten i sig är unik eller om samma konsumentbehov kan tillfredsställas genom andra produkter på marknaden.


Som du förstår är det inte en lätt bedömning att göra. Det ska dock sägas att skillnaden mellan kvaliteten eller effekten på resultatet som produkten åstadkommer i jämförelse med andra produkter på marknaden inte i sig kan medföra att den inte är utbytbar. En "snabbare" betaltjänst anses fortfarande tillhöra samma marknad som den långsammare; den producerar fortfarande samma resultat, om än långsammare.


Sammanfattning:

Om ett företag väljer att inte längre erbjuda sin väletablerade och marknadsledande betaltjänst är det inte så mycket att göra, så länge företaget inte har en faktisk monopolställning på marknaden för betaltjänster. Avtalsfriheten är i dessa fall oinskränkt och de föreligger ingen skyldighet för företag att erbjuda sina tjänster.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000