FrågaARBETSRÄTTSjuk 03/09/2021

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rätt att få ta del av information och orsak bakom den anställdes sjukfrånvaro

Hej , jag har läst några frågor och svar hos er gällande arbetsgivares rätt att veta orsak till sjukfrånvaro men jag förstår inte riktigt hur jag ska tolka svaret.

Jag uppfattar det å ena sidan som att de inte har rätt att veta men å andra sidan har de rätt till ett läkarintyg/sjukintyg och där står ju allt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan besvaras frågan genom hänvisning till olika regler som gäller för att kunna få ut sjuklön, detta speglar i sin tur vad arbetsgivaren får och bör fråga efter eftersom dennes skyldigheter i hög grad aktualiseras i samband med detta.

Rättsliga utgångspunkter

Av 9 § Lag om sjuklön framgår att du som arbetstagare inte är skyldig att uppge på vilket sätt du är sjuk. Det enda du behöver göra är att försäkra din arbetsgivare om att du inte kan arbeta fullt ut på grund av sjukdom. Du som arbetstagare ska alltså lämna in en skriftlig försäkran om att du är sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön, 9 § lag om sjuklön. Vid utfärdande av läkarintyg är det vanligt att man bedömer arbetsoförmågan procentuellt, såtillvida att en sjukdom kan påverka arbetosförmågan till 100% exempelvis. Det krävs att sjukdomstillståndet är sådant att det inte är möjligt att ändå fortsätta sitt arbete, för att arbetsgivaren ska förpliktas att betala ut sjuklön är det därför av vikt för denne att veta orsak.

Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hen är förhindrad att utföra sitt vanliga arbete. Du som arbetstagare har rätt till ersättning de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod, se 7 § lag om sjuklön. De första 7 dagarna är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön, därefter krävs sjukintyg från läkare för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala sjuklön, se 8 § lag om sjuklön


Av ovanstående kan man sammanfatta läget på följande sätt: En arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du lider av, däremot måste du inte svara på frågan! Din arbetsgivare har inte rätt att vägra sjuklön, om du skulle vägra att ange vilken sjukdom du lider av. Ytterst har arbetsgivaren tillgång till sjukintyget och kan titta på sjukdomsorsak samt den nedsatta arbetsförmågan.

Så som svar på din fråga, din arbetsgivare har rätt att fråga om orsaken till varför du är sjuk, däremot måste du inte svara på frågan. Min rekommendation är dock att du ändå uppger anledningen, så länge sjukdomen inte känns allt för personlig, då en god relation med din arbetsgivare är att föredra.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Daniel Elipas GobraeelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”