Hur långt sträcker sig allemansrätten?

2021-09-27 i Servitut
FRÅGA
Hur förhåller sig allemansrätten till avtalsservitut som avser brygga på annans mark? Från tomtgräns till bryggan är det ca 20 m. Gäller allemansrätten på den remsan och får vem som helst använda sig av bryggan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad omfattar allemansrätten?
Det finns inte någon exakt definition om vad allemansrätten innebär men den regleras som en grundlagsskyddad rätt till naturen i regeringsformen (2 kap. 15 § RF). Allemansrätten innebär att personer får vistas på någon annans mark under förutsättning att man inte förstör eller stör (2 kap. 15 § fjärde stycket RF). Allemansrätten kan därför innebära en inskränkning på markägares äganderätt. Det finns dock undantag till denna frihet som måste respekteras.

Vad innebär hemfridszonen?
Med hemfridszonen avses det område som närmast omger ett bostadshus. Detta betraktas som ett privat område och omfattas alltså inte av allemansrätten. I området har man rätt till ett privat område utan att bli störd. Hur stor denna hemfridszon är finns inte lagreglerat utan det beror på omständigheter i varje enskilt fall. Det brukar bland annat diskuteras kring synligheten från fastigheten och risken för störningar. I juridisk litteratur är dock de flesta överens om att 15–20 meter runt omkring fastigheten anses höra till hemfridszonen.

Vad gäller om det finns ett avtalsservitut?
Ett avtalsservitut innebär en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. När det gäller servitut skiljer man på den härskande fastigheten och den tjänande fastigheten. Den härskande fastigheten är den som har en rättighet till någon annan fastighet. I ditt exempel med bryggan skulle därför den härskande fastigheten ha rätt att använda den tjänande fastigheten för att nyttja bryggan.

Sammanfattning
Allemansrätten tillåter användning av bryggan under förutsättning att det inte inskränker på hemfridszonen. Vad denna omfattar är som sagt inte helt klarlagt men en utgångspunkt kan vara om huset syns från bryggan och vice versa. Om svaret är ja tyder detta på att det ligger inom hemfridszonen och att allemansrätten därför inte gäller där. Av frågan framgår inte om det faktiskt finns ett avtalsservitut mellan fastigheterna. Om det finns ett sådant kan det ge rätt att nyttja bryggan trots att det ligger inom hemfridszonen. Observeras bör dock att det är beroende på vad som står i avtalet. Jag rekommenderar därför att göra ett utdrag ur fastighetsregistret för att se om det finns ett servitut och vad det i så fall innebär för rättigheter i just ditt fall.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96515)