Hur långt ner i marken äger man sin fastighet?

2016-08-15 i Fastighet
FRÅGA
Hur "djupt ner" äger jag min mark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olika former av fastighetsbegränsning regleras bl.a. i Jordabalken 1 kap 1-1 a §§.

Det finns olika former av avgränsningar för fastigheter, men den traditionella formen är en tvådimensionell fastighet som är avgränsad horisontellt. Det betyder att fastigheten är avgränsad ”på marken”, men inte upp i luften eller ner i jorden. Sedan finns det också s.k. tredimensionella fastigheter som kan inskränka på tvådimensionella fastigheter. Dessa tredimensionella fastigheter är avgränsade både horisontellt och vertikalt, och är liksom en avgränsad del från en tvådimensionell fastighet.

Kort och gott kan man säga att en tvådimensionell fastighet, som alltså endast är avgränsad horisontellt, ger ett obegränsat ägande uppåt och nedåt, såvida inte en tredimensionell fastighet ”är i vägen”. Sen så betyder inte det att man har en oinskränkt rätt till all mark enda ner till jordens mitt, utan det kan ändå förekomma krav på olika former utav tillstånd för t.ex. borrning osv. Men någon egentlig gräns för var äganderätten ner i marken upphör finns inte.

Hoppas det gav svar på din fråga, du är alltid välkommen att komma in med nya frågor till oss på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88281)