Hur långt kan ett arrendeavtal vara?

2018-01-15 i Arrende
FRÅGA
Jag har mina hästar på min grannes mark. Han vill gärna arrendera ut den till mig. Hur länge kan vi skriva arrendeavtal? Han är 82 år. Han är nog villig att skriva på 10 år även om han kanske inte lever så länge, men kommer det att godkännas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall skulle arrendet bli ett så kallat lägenhetsarrende (8 kap. 1 § Jordabalken).

Ett sådant arrende ska upprättas skriftligen, men ni kan även komma överens om annat (8 kap. 3 § Jordabalken). Det måste även utgå någon form av ersättning (8 kap. 1 § Jordabalken). Avtalet får inte heller tecknas på mer än 50 år, eftersom det då är ogiltigt. Om det är fråga om ett detaljplanerat område kan avtalet inte vara bindande i längre än 25 år (7 kap. 5 § Jordabalken).

Jag skulle rekommendera att arrenderätten skulle skrivas in i fastighetsregistret eftersom den då även gäller mot den till vilken fastigheten eventuellt överlåts (7 kap. 11 § Jordabalken), med tanke på din grannes ålder och om hans mark skulle få en ny ägare.

Sammanfattningsvis är det inget problem med att sluta avtalet, men det lönar sig att skriva in arrendet i fastighetsregistret (Lantmäteriet).

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)