Hur långt i förväg kan vi upprätta ett äktenskapsförord och måste vi ange våra kontonummer?

Hej! Jag och min blivande man ska upprätta ett äktenskapsförord. Våra besparingar ska vara våra egna under äktenskapet. Måste vi då skriva kontonumren på de konton det gäller? Hur långt i förväg kan vi upprätta äktenskapsförordet? Vi ska gifta oss i september.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din blivande make vill upprätta ett äktenskapsförord där era egna besparingar ska vara enskild egendom. Du undrar hur långt i förväg ni kan upprätta ett äktenskapsförord. Du undrar också om ni måste ange kontonummer i äktenskapsförordet. Jag kommer att använda mig av reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.

När kan vi upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap och därmed undantas från en eventuell bodelning (7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Ni kan skriva ett äktenskapsförord antingen inför ert äktenskap eller när som helst under ert äktenskap. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Ni måste också registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det går således alldeles utmärkt att ni upprättar äktenskapsförordet innan ni gifter er. Då gäller äktenskapsförordet från dagen för giftermålet, om det ges in till Skatteverket för registrering senast en månad efter giftermålet. Registreras äktenskapsförordet senare så gäller den från den dagen som det registreras.

Det kan vara bra för er att veta att äktenskapsförordet inte granskas av Skatteverket. Det finns därför många registrerade äktenskapsförord som praktiken inte får någon effekt eftersom de är formulerade på felaktigt sätt. Det kan därför vara en god idé att kontakta en jurist för att få hjälp med att formulera äktenskapsförordet.

Måste vi ange våra kontonummer i äktenskapsförordet?

Det finns inget krav på hur detaljerat ett äktenskapsförord ska vara annat än att innehållet ska vara klart och tydligt. Det korta svaret på din fråga är att ni inte måste ange kontonummer i äktenskapsförordet men ni bör göra det. Det kan nämligen i efterhand uppstå svårigheter med att tolka avtalet. Om du eller din make exempelvis skulle öppna nya konton senare under äktenskapet så kan onödiga konflikter uppstå kring vilket konto du eller din make avsåg skulle vara enskild egendom. Jag rekommenderar därför att ni anger bank, typ av konto och kontonummer (inklusive clearingnummer).

Det är viktigt att de pengar ni vill ska vara en­skild egen­dom hålls åt­skilda på separata konton och inte sammanblandas med pengar som är giftorättsgods och som ska delas lika. En lösning är att sätta in era besparingar på avskilda konton där ni inte har och inte tillför något giftorättsgods. Om dina besparingar som är enskild egendom finns på ett konto blandat med pengar som är giftorättsgods kan de förlora sin karaktär som enskild egendom och kommer då att behandlas som giftorättsgods i bodelningen. En lösning skulle kunna vara att genom äktenskapsförordet göra all egendom enskild. Då finns det ju inte något giftorättsgods att blanda ihop pengarna med.

Sammanfattning

Det går alldeles utmärkt att upprätta ett äktenskapsförord innan ni gifter er. Tänk på att ni måste lämna in det hos Skatteverket för registrering senast en månad efter giftermålet om ni vill att det ska gälla från den dagen. Det är bäst att vara tydlig och peka ut vilka konton ni vill ska vara enskild egendom. Detta för att undvika andra tolkningar om någon av er senare skulle öppna nya konton.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”