Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?

FRÅGA
Hej! Jag är dömd för ekobrott och har suttit av min tid på 8 månader. Min undran är, hur länge finns min prick kvar och är de helt kört att söka till ordningsvakt/väktare eller inom blåljus.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom straffpåföljden du fick var fängelse kommer den att finnas med i belastningsregistret i 10 år enligt 17 § p.1 Lag om belastningsregister.

Brottet kommer att finnas med i register i 10 år efter frigivningen.

Det finns inte en konkret lag angående om det är möjligt att söka till utbildning som ordningsvakt/väktare. Kraven för att bli ordningsvakt finns på polismyndighetens hemsida, där kan du läsa mer specifikt om utbildningen. Generellt är kraven att du ska vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Laglydigheten definieras som att man inte ska ha blivit dömd för något brott inom de fem senaste åren samt att man inte får vara med på polisens misstanke- och brottsregister.

Kraven för väktare är i stort sett likadana, dock är åldersgränsen 18 år och man ska "i stort sett vara ostraffad". Väktarutbildningen ges inte exklusivt av polismyndigheten, ett tips är att leta information om vilka som ger utbildningen och fråga hur stor roll det spelar att du suttit inne för ett ekobrott.

Du kan alltid kolla med polismyndigheten hur läget ser ut för yrken inom blåljus, de gör möjligtvis skillnad på brott man suttit inne för när de gör en lämplighetsprövning eller kollar i registret det är inget som konkret är reglerat i lag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (91130)