FrågaOFFENTLIG RÄTTOrdningsvakt och väktare02/01/2021

Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?

Hej! Jag är dömd för ekobrott och har suttit av min tid på 8 månader. Min undran är, hur länge finns min prick kvar och är de helt kört att söka till ordningsvakt/väktare eller inom blåljus.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom straffpåföljden du fick var fängelse kommer den att finnas med i belastningsregistret i 10 år enligt 17 § p.1 Lag om belastningsregister.

Brottet kommer att finnas med i register i 10 år efter frigivningen.

Det finns inte en konkret lag angående om det är möjligt att söka till utbildning som ordningsvakt/väktare. Kraven för att bli ordningsvakt finns på polismyndighetens hemsida, där kan du läsa mer specifikt om utbildningen. Generellt är kraven att du ska vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Laglydigheten definieras som att man inte ska ha blivit dömd för något brott inom de fem senaste åren samt att man inte får vara med på polisens misstanke- och brottsregister.

Kraven för väktare är i stort sett likadana, dock är åldersgränsen 18 år och man ska "i stort sett vara ostraffad". Väktarutbildningen ges inte exklusivt av polismyndigheten, ett tips är att leta information om vilka som ger utbildningen och fråga hur stor roll det spelar att du suttit inne för ett ekobrott.

Du kan alltid kolla med polismyndigheten hur läget ser ut för yrken inom blåljus, de gör möjligtvis skillnad på brott man suttit inne för när de gör en lämplighetsprövning eller kollar i registret det är inget som konkret är reglerat i lag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hellin GültekinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?