Hur länge sparas förundersökningsprotokollet?

2020-04-17 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Hur länge sparas förundersökningsprotokoll
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret blir olika beroende på om förundersökningen har lagt ned eller om det handlar om en pågående förundersökning. En förundersökning kan pågå så länge ett brott inte är preskriberat. I den 35 kapitel brottsbalken (BrB) framgår att olika preskriptionstider gäller för olika brott, vilket bestäms utifrån brottets straffskala. Ett exempel på detta är brottet stöld som har 5 år preskriptionstid, 35 kapitel 1 § 1stycket BrB.

Om en person anses som skäligen misstänkt för ett brott finns det en möjlighet för förundersökningsledaren att registrera uppgifter om den misstänkte i misstankeregistret. Dock om brottet inte kan styrkas och den misstänkte visar sig vara oskyldig lagras inte informationen, den kan istället gallras enligt 13 § lag om misstankeregister eftersom skuldfrågan anses vara avgjord. Enligt juridisk litteratur innebär gallring att registreringen upphör, det vill säga att uppgifterna raderas i registret.

Nu har jag alldeles för lite information för att kunna ge svar på exakt hur länge förundersökningen kommer sparas men i den 13 § lag om misstankeregistret listas upp när det sak gallras. Exempelvis, uppgifterna från förundersökningsprotokollet kan tas bort om en förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts med anledning av misstanken, 13 § 1stycket 1 punkt lag om misstankeregistret.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (462)
2020-09-27 Jag har begått ringa stöld - vad kan åklagaren göra nu?
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?
2020-09-18 Slutdelgivning - Vad innebär det?
2020-09-16 Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?

Alla besvarade frågor (84421)