Hur länge och var sparas bevismaterial i en brottsutredning?

Hej

Sparas bevismaterial i en grov brottsutredning efter att utredningen är klar, och i sådana fall var och hur länge?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om bevisning

Vad som händer med bevismaterial i en brottsutredning beror på vilken typ av bevisning det handlar om. Om det handlar om beslagtagna föremål förvaras de hos polisen och ges antingen tillbaka, lagras eller förstörs efter processen.

Handlar det istället om bevismaterial i form av DNA-prover eller liknande, alltså saker som inte tillhör någon, så är de sekretessbelagda. Grad av sekretess får bedömas utifrån det enskilda fallet. Vanligtvis är sekretess gällande bevisning som allra starkast under förundersökningen.

Var sparas bevisningen och hur länge?

Bevisningen förvaras i polisens arkiv. Det finns ingen lag om hur länge bevisning ska sparas. Informationen om just hur länge ett särskilt bevisföremål sparas kan också vara svår att få tag på, då det omfattas av sekretess.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo