Hur länge och var sparas bevismaterial i en brottsutredning?

Hej

Sparas bevismaterial i en grov brottsutredning efter att utredningen är klar, och i sådana fall var och hur länge?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om bevisning

Vad som händer med bevismaterial i en brottsutredning beror på vilken typ av bevisning det handlar om. Om det handlar om beslagtagna föremål förvaras de hos polisen och ges antingen tillbaka, lagras eller förstörs efter processen.

Handlar det istället om bevismaterial i form av DNA-prover eller liknande, alltså saker som inte tillhör någon, så är de sekretessbelagda. Grad av sekretess får bedömas utifrån det enskilda fallet. Vanligtvis är sekretess gällande bevisning som allra starkast under förundersökningen.

Var sparas bevisningen och hur länge?

Bevisningen förvaras i polisens arkiv. Det finns ingen lag om hur länge bevisning ska sparas. Informationen om just hur länge ett särskilt bevisföremål sparas kan också vara svår att få tag på, då det omfattas av sekretess.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”