Hur länge kan polisen behålla föremål som beslagtas?

2020-12-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline,Min fråga till er är om polisen kan beslagta grejer som en individ äger ifall men ej kan bevisa att man har köpt den lagligt? Exempelvis, låt oss säga att individ A äger en rolex klocka värt 250 000 samtidigt som man ej har jobbat någonting de senaste 5 åren. I verkligenheten har denna individen köpt denna klocka med narkotika pengar. Kan polisen beslagta denna klocka och säga att du endast kan få tillbaka klockan om du kan bevisa att du har fått den lagligt (antigen med kvitto eller att bevisa att den är en gåva)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om polisen kan beslagta föremål och behålla de tills du kan bevisa att du tillhandahåller den lagligt. Jag ska först redogöra för reglerna kring beslag och vidare behandla ditt enskilda fall.

Beslag

Rätten för polisen att ta föremål i beslag finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB). För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott (27 kap 1 § RB). Dock kan även stöldgods och saker som kan tänkas komma förverkas. Polisen får beslagta föremål som påträffas vid bl.a. en kroppsvisitation eller vid ett gripande, 27 kap 4 § RB.

Polisen har rätt att behålla föremål som beslagtas så länge som det behövs för utredningen. Detta innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när föremålet måste lämnas tillbaka. Om åtal inte har väckts inom av rätten utsatt tid, om det inte har kommit in begäran till rätten om att förlänga den tiden eller om det inte längre finns skäl för beslaget ska beslutet om beslag upphävas enligt 27 kap 8 § RB. Föremålet lämnas då tillbaka och polisen måste meddela ägaren så fort som möjligt att föremålet kan hämtas (27 kap 8a - b §§ RB).

Är man missnöjd med polisens beslut att beslagta något är det även möjligt att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten enligt 27 kap 6 § RB. Rätten ska pröva om polisen har rätt att behålla föremålet eller om de ska lämnas tillbaka direkt.

Ditt fall

Sammanfattningsvis, kan polisen inte beslagta föremål bara för att man inte kan bevisa att man köpt den på ett lagligt sätt, det måste finnas en utredning som föremålet skäligen kan antas ha betydelse för. I ditt fall låter det som att polisen misstänker brott och har i enlighet med detta beslagtagit Rolex klockan. Polisen kan som sagt behålla föremålet så länge den har användning för den i sin utredning. Beslutet om beslaget ska emellertid hävas om det inte längre finns skäl för beslaget. Detta kan ske om föremålet inte längre behövs i förundersökningen och detta skulle vara fallet för dig om du kan bevisa att ett brott inte begåtts. Jag antar att det är vad polisen menar i ditt fall!

Det är dock inte endast så du kan få tillbaka klockan. Det kan som sagt ske om åtal inte har väckts inom av rätten utsatt tid eller om det inte har kommit in begäran till rätten om att förlänga den tiden. Det finns en möjlighet att begära prövning för att få tillbaka klockan.

Jag hoppas att detta är till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)