Hur länge kan man vara "Timanställd"?

2017-02-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Hejsan!Jag är "timmanställd" på mitt nuvarande jobb, jobbar dock varje dag och har heller inget schema jag går efter. Har jobbat sammanlagt 13 månader i denna period. Och tidigare har jag sommarjobbat i sammanlagt 4 månader. Hur länge kan jag fortsätta gå på timlön innan de enligt lag måste anställa?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.

Arbetstagare
Lagen om anställningsskydd är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, se LAS 1 §. Från denna huvudregel undantas dock arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll och slutligen arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, se LAS 1 § p.1-4. Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att ingen av ovanstående undantag blir tillämpliga i din situation.

Anställning
Enligt LAS regleras endast två typer av anställningsavtal nämligen tillsvidareanställning (LAS 4 §) som i dagligt tal benämns som ”fast anställning” och tidsbegränsad anställning (LAS 5 §). Den tidsbegränsade anställningen kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Då du nämner att du är ”timanställd” kommer jag att presumera att det rör sig om en allmän visstidsanställning, se LAS 5 § p. 1. En sådan anställning övergår till en tillsvidareanställning när du som arbetstagare har varit anställd hos din arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år:

1. Under en femårsperiod eller,

2. Under en period då du som arbetstagare har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, LAS 5 a § st. 1.

För att en anställning ska kunna anses följt på varandra så krävs det att du tillträtt anställningen inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se LAS 5 a § st. 2. Detta innebär att om du exempelvis haft en allmän visstidsanställning under sommaren i sammanlagt fyra månader och du inom sex månader efter det tillträder en ny allmän visstidsanställning eller vikariat så kan du räkna ihop dessa dagar. För att din anställning ska övergå till en tillsvidareanställning behöver du arbetat i sammanlagt mer än två år.

Detta innebär att det kan komma att ta lång tid innan du kommer upp i sammanlagt två år beroende på hur mycket du jobbar samt om de tidsbegränsade anställningarna tillträds inom sex månader från varandra.

Råd
Här råder jag dig att höra med din arbetsgivare hur lång din sammanlagda anställningstid är. Enligt LAS 6 g § är hen skyldig att inom tre veckor från att du frågat informera dig skriftligen om din sammanlagda anställningstid. Vid beräkningen av din sammanlagda anställningstid tar man även hjälp av bestämmelsen i LAS 3 §, LAS 6 g § st. 2.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att enligt LAS 6 f § informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen, LAS 6 f st. 1.

Är du medlem i facket bör du även rådfråga dem.

Vill du veta mer om anställningsformer eller hur du ska gå till väga råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?