Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel

FRÅGA
Hej! Snälla skulle uppskattas rätt mycket med snabbt svar.Så min "sambo" använda rätt mycket våld emot mig idag.Men det som hände var att jag blev (misshandlad) slagen på ansiktet och här o där och även fått en kniv emot halsen men inte så den nuddade mig och så ströp han mig lätt med en kabel osv.... Jag hade då tagit en kort video utifrån den händelsen där man ser honom slå mig i ansiktet och skriker massor emot mig.- Jag visade videon till polisen och så berättade jag allt eftersom att någon (granne) hade ringt de så de såg honom när de öppnade dörren att han ligger på mig, men jag bestämde att inte anmäla detta oavsett vad och jag sa samma till polisen.- Just nu är han nog häktat om jag inte har fel och har vart det sen kl 15:00 om jag minns rätt.- Jag som hans "sambo" då får tydligen inte veta om när eller om han sitter fortfarande häktad så min fråga till er är om ni vet hur länge han kanske kan sitta häktad för detta eller om ni vet vad som kan hända honom.Snälla! behöver verkligen ett snabbt som möjligt svar! Allt uppskattas!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två frågor; Hur länge din sambo kan sitta häktad samt vad som kan hända honom

Hur länge kan man sitta häktad?

I Sverige har vi ingen tidsbegränsning för hur länge en person kan sitta häktad, i praktiken kan man sitta häktad ända fram till en rättegång. Däremot innebär inte en icke reglerad häktningstid att man kan sitta häktad hur länge som helst.

Huvudregeln är att om åtal inte väcks inom två veckor så ska rätten, så länge den misstänkte (din sambo) är häktad och till dess åtal har väckts, hålla ny häktningsförhandling med högst två veckors mellanrum, se 24 kap. 18 § tredje stycket Rättegångsbalken

Vad man prövar vid en häktningsförhandling är huruvida det finns det risk för tre olika fall, se 24 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken. Dessa fall är

1. Avviker eller undandrag sig lagföring/straff (så kallad flyktfara) 2. Undanröjer bevis eller försvårar utredningen (så kallad kollusionsfara) 3. Fortsätter sin brottsliga verksamhet (så kallad recidivfara)

Om en häktningsförhandling visar att det finns risk för något (eller flera) av dessa tre fall så finns det grund för häktning och din partner kommer fortsättningsvis sitta i häkte.

Vad kan hända honom?

Denna fråga är svår att förutse då det beror helt på vad åklagaren lyfter i sin stämningsansökan. I en stämningsansökan ska åklagaren föra fram vem/vilka som ska åtalas och för vilka brott samt vilken bevisning som åklagaren åberopar, se 45 kap. 4 § första stycket punkt 1-5 Rättegångsbalken. Viktigt att notera är dock att domstolen inte är bundna till åklagarens yrkande!

Utifrån de omständigheter du lyfter upp kan misshandel bli aktuellt. Brottet regleras i 3e kapitlet i Brottsbalken och är uppdelad i ''grader''. Ringa misshandel, misshandel av normalgraden samt grov misshandel, se 3 kap. 5-6 §§ Brottsbalken. Vilken grad av misshandel som blir aktuell beror helt på hur åklagaren respektive domstolen bedömer omständigheterna i ditt specifika fall.

Alternativt brott

Ett annat brott som kan bli aktuellt, vilket misshandel räknas in under, är grov kvinnofridskränkning. För att detta brott ska bli aktuellt förutsätts att din sambo begått upprepade brottsliga gärningar mot dig och att dessa gärningar utgör ett led av upprepade kränkningar mot din integritet, se 4 kap. 4a § andra stycket Brottsbalken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?