hur länge kan man bli åtalad för brott?

Hej. Polisen misstänkte mig för ringa narkotikabrott (eget bruk) och drograttfylla. Men både urin och blodproverna kommer visa negativt och jag kommer bli frikänd från detta.

Dock under förhöret så frågade de mig när jag rökt senast, varpå jag svarade att jag gjort det för 6 månader sedan.

Kan jag bli dömd för detta 6 månader efteråt? Fastän förhöret egentligen inte handlade om detta, utan de misstänkte ju att jag var påverkad nu.

Jag kommer alltså att bli frikänd från ringa narkotikabrottet och drograttfyllan som de misstänkte mig för från början, alltså anledningen till varför de tog in mig på stationen. Men jag undrar om de kan döma mig för att jag sa att jag rökte för 6 månader sedan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två aspekter av din fråga som avgör svaret. Dels handlar det om möjligheten att misstänka, åtala och döma något för en gärning som skett sex månader sedan, dels handlar det om möjligheten att bevisa det.

Preskription

Aspekten kring att bli misstänkt, åtalad och dömd för en gärning man har gjort för 6 månader sedan är inget som i sig är otillåtet. Det finns preskriptionstider för alla brott, och så länge man är inom denna tid får domstolen döma en för brottet. Tiden är olika beroende på vad det är för brott, men ringa narkotikabrott har en preskriptionstid på 2 år (35 kap. 1§ brottsbalken). Så tidsaspekten i är i detta fall inget problem i sig för polisen.

Bevisa brottet

Den andra aspekten handlar om att polisen och åklagaren ska kunna bevisa brottet. Ju mer tid som förflutit sedan händelsen inträffat, så minskar oftast bevismöjligheterna. Den enda bevisningen som polisen har i detta sammanhang, tolkar jag som att det är ditt erkännande. Ett erkännande i sig brukar sällan räcka ensamt för att döma någon för brott, då det är för lätt att kringgå, återkalla och fabricera. I dessa fall brukar även polisen behöva ha analystest och liknande som styrker narkotikabruket, vilket är omöjligt att få när sex månader har gått. Polisen ska bevisa att du brukat något som är narkotikaklassat, och att du gjort detta med uppsåt, vilket är svårt när du inte tagits på bar gärning med narkotika i blodet.

Om du dock har erkänt gärningen genom att skriva på ett strafföreläggande, då kan det räcka när det handlar om ringa brott (48 kap. 9§ rättegångsbalken). Då har du skrivit på att du accepterar böterna. Men så länge du inte gjort det skulle jag säga att det är väldigt osannolikt att polisen skulle inleda förundersökning och ännu mindre åtala för gärningen. Du kan ju bara säga att du återkallar erkännandet och då har de inget att gå på. Det är såklart inte omöjligt, det är domstolen som avgör om ditt erkännande och omständigheterna kring ditt erkännande räcker för att döma dig. Jag skulle dock tro att det är ganska osannolikt.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo