Hur länge kan jag hållas ansvarig för ett dolt fel i en bostadsrätt?

2017-11-02 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Om ett dolt fel har uppdagats i en bostadsrätt, och kommunicerats till säljaren inom 2 år via mejl, hur länge kan frågan ligga öppen utan vidare åtgärd? 1 år, 10 år eller för evigt bara för att köparen inkommit med ett spörsmål inom de 2 år som stipuleras i köplagen? Ingenting har vidimerats av någon fackman, ingen summa på ersättning har framförts osv. Det är väldigt luddigt sedan ett drygt år tillbaka och jag undrar hur länge saker och ting kan bero.
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att jag ur något avseende ska utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Reklamation enligt köplagen

Först och främst kan jag konstatera att det faktum att en reklamation skett inom två år inte per automatik innebär att reklamationen inkommit i rätt tid. Det stämmer dock att två år är den bortre tidsfristen att reklamera, under förutsättning att säljaren inte lämnat en garanti som omfattar det dolda felet (32 § köplagen). Köparen är inte skyldig att göra anspråk på ett preciserat belopp men måste tydligt ange vilket fel som avses med reklamationen.

Värt att notera är att i många fall är alldeles för sent att reklamera exempelvis efter 1,5 år - om felet är av en sådan karaktär att köparen borde ha märkt det mycket tidigare. Det vore exempelvis orimligt att reklamera en trasig tvättmaskin 1 år efter tillträdet av lägenheten.

Allmänna preskriptionsregler

Nästa fråga är när den eventuella rätten till ersättning för felet preskriberas (d.v.s. helt försvinner)? Här blir preskriptionslagen tillämplig, som anger att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst (2 §).

I ditt fall ska denna tidsperiod börja räknas från det att du mottar ett konkret krav på ersättning från köparen. Skulle köparen inte kommunicera något mer exakt anspråk innan det gått 10 år från det att köpeavtalet ingicks uppstår också preskription.

Sammanfattning

Det är inte säkert att köparens reklamation är giltig bara för att den skett inom två år från köpet. Det är således denna aspekt som säljaren i första hand ska analysera och försöka vända till sin fördel. Om det visar sig att reklamationen skett i tid måste köparen presentera ett konkret anspråk på ersättning inom 10 år från det att köpet skedde för kravet inte ska bli preskriberat.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95785)