Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?

2020-10-09 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Min dotter och hennes sambo ska separera. Dom har en bostadsrätt som dom äger 50% var av. Hennes sambo har sagt att han vägrar att sälja för mindre än 2,8 miljoner. Hur länge kan han förhala en försäljning? Som marknaden ser ut just nu så är det inte ens säkert att dom får den summan överhuvudtaget.Tusen tack på förhand!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din dotter önskar att sälja deras bostadsrätt men att hennes ex-sambo inte anser att det är rätt läge just nu och du undrar hur länge han kan förhala denna processen.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka legala möjligheter det finns att försöka få till en försäljning av fastigheten.

Din fråga regleras i lagen om samäganderätt (samäL) och sambolagen (samboL).

Vad säger samäganderättslagen?

Om två personer äger en fastighet eller lös sak (bostadsrätt i ditt fall) äger de lika mycket vardera så länge inget annat har blivit överenskommet (1 § samäL). Således äger de vad man inom juridiken kallar för ideella andelar, man äger alltså inte en specifik halva av huset utan mer hälften av bostaden som helhet. När ett samägandeskap föreligger så krävs det enligt huvudregeln samtliga ägares samtycke innan man får vidta några åtgärder som avser den samägda saken (2 § samäL).

I ditt fall så äger din dotter och hennes ex-sambo alltså hälften vardera i bostadsrätten som ideella andelar och utgångspunkten är att de inte vidta några åtgärder utan varandras samtycke. Däremot erbjuder samäganderättslagen en möjlighet att hos tingsrätt söka om tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan vägras om den andre kan uppvisa synnerliga skäl, det kan vara alla tänkbara skäl till varför försäljning inte bör komma tillstånd, ex sociala förhållande, konkurser etc (6 § samäL).

Ifall tvångsförsäljning beviljas utbjuds bostadsrätten till försäljning på auktion som ombesörjs av en god man genom offentlig auktion (8 § samäL). Rätten fastställer även ett lägsta pris som bostadsrätten får säljas till, i övrigt styr den gode mannen försäljningen (9 § samäL). Om ni inte kan komma överens om vilket pris som ska antas på auktionen, gäller högsta budet så som antaget men inte lägre än det lägsta försäljningspris ni satt (12 § andra stycket samäL). Ni har också möjlighet att ställa in auktionen om ni tillsammans kommer överens om det (13 § samäL).

Slutligen vill jag bara nämna att det råder avtalsfrihet mellan er hur ni vill lösa situationen, ni är alltså fria att reglera situationen hur ni vill. Jag har enbart redogjort för vad lagen om samäganderätt erbjuder för eventuell lösning på er situation.

Vad erbjuder sambolagen för lösning?

När ett samboförhållande upphör kan en av parterna begära bodelning. En sådan begäran ska framställas senast 1 år från det att förhållandet upphörde (8 § samboL). Inom ramen för en bodelning kan er dotter kräva att hennes ex-sambo köper ut henne från bostaden om han önskar att behålla den (jfr 17 § SamboL).

slutsatss

Det finns alltså två möjligheter att tvinga fram en försäljning av bostadsrätten. Den ena är genom tvångsförsäljning. En sådan ansökan lämnas in till tingsrätten i den stad där bostadsrätten är benägen. Den andra lösningen är att på kalla en bodelning och därigenom lösa din dotter ekonomiska mellanhavanden med sin ex - sambo. Viktigt att bära med sig i sammanhanget är att det optimala och mest ekonomiska alternativet för parterna är att försöka få till stånd en lösning sinsemellan.

Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du kontaktar oss via denna länken:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (592)
2021-06-17 Delägare av hus vill inte sälja - kan tvångsförsäljning bli aktuellt?
2021-06-11 Hur stor andel i det samägda godset tillkommer ägarna?
2021-05-27 Kan min sambo bygga på vår fastighet utan mitt samtycke?
2021-05-26 Hur ska avkastningen från en samfälld fastighet fördelas?

Alla besvarade frågor (93196)