Hur länge kan en förundersökning pågå?

2021-03-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Jag fick höra att jag för 1,5 år sedan ska ha blivit polisanmäld för falsk tillvitelse. Kan det vara pågående när det gått så lång tid eller tror ni det är nerlagt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett exakt svar på din fråga är tyvärr omöjligt för oss på Lawline att ge dig, men jag ska nedan beskriva något om förundersökning som kan ge dig mer förståelse kring situationen.

Hur lång tid en förundersökning tar beror på många saker, som hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om det krävs kriminaltekniska undersökningar. En förundersökning ska dock bedrivas så skyndsamt som möjligt enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken (RB) och om det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ned. I 23 kap. 4a § RB beskrivs bland annat även att en förundersökning får läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimlig proportion till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader. En förundersökning kan dock återupptas om ny bevisning upptäcks.

Den yttersta tidsgränsen som måste beaktas vid förundersökning är brottets preskriptionstid. Bestämmelserna om preskription återfinns i 35 kap. brottsbalken (BrB) och beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag, 2, 5, 10 eller 15 år. Enligt 35 kap. 4 § BrB räknas preskriptionstiden från den dag då brottet begicks. När preskriptionstiden löpt ut finns ingen möjlighet att återuppta ärendet och få någon dömd för brottet. För de allra grövsta brotten, till exempel mord, finns ingen preskriptionstid (35 kap. 2 § 1 p.).

Enligt 15 kap. 7 § BrB döms den som begått falsk tillvitelse till fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år. Det innebär att brottets preskriptionstid är 5 år enligt 35 kap. 1 § 2 p. BrB.

Med beaktande av att en förundersökning skall bedrivas så skyndsamt som möjligt kan antaganden dras om att du borde hört något gällande denna förundersökning från till exempel polisen om den fortfarande var pågående. Om omständigheter talar för ett lågt straffvärde kanske polis även gjort bedömningen att utredningen inte är värd det den skulle kunna leda till. Men som sagt kan jag tyvärr inte ge dig ett exakt svar, bland annat mot bakgrund av att förundersökningar kan återupptas och bedrivas till och med att det misstänkta brottet preskriberats.

Hoppas svaret hjälpte dig något!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (564)
2021-10-27 Hur lång tid tar det tills jag får veta att jag är polisanmäld?
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning

Alla besvarade frågor (96608)