Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?

FRÅGA
Hej, Jag har en kund som vill ha tillbaka sina pengar för ett presentkort som han köpte för 2 1/2 år sedan. Hans motivering är att barnbarnen inte kommer nyttja presentkorten. Han kräver att pengarna ska vara återbetalda till hans konto den 15/7-20, med motivering att julklappen var till barnbarnen och inte till mig. Han köpte presentkorten över telefon, 2 presentkort för 450kr/st sedan fick jag 100kr extra mot att ringa upp hans barnbarn på julafton på utsatt klockslag. Vilket jag utförde enligt överenskommelsen.Jag har informerat honom om att min del i detta är utförd och att jag inte kan ansvara för om barnbarnen inte vill nyttja presentkorten. Han menar att hela summan på 1000kr ska återbetalas då han anser att inget arbete är utfört. Jag meddelade muntligt att mina presentkort är giltiga i 12 månader. Något jag påminde honom om då han tog kontakt igen. Han vill ej kännas vid att den informationen nått honom utan vidhåller att de är giltiga i 10 år. Jag kan tänka mig att låta barnbarnen nyttja presentkorten men ser inte att hela summan ska återbetalas. Öppetköp gäller väl inte i 2 1/2 år, eller vad har jag för rättigheter i detta? Jag har den 1/6-20 flyttat från Tärnaby där jag haft min verksamhet de senaste 4 åren och bor nu i Enköping. Jag har ej startat upp någon verksamhet, ej heller stängt ner eller lagt företaget i vila. Planerar att öppna upp i höst (augusti) och kan i så fall tänka mig att ta emot hans barnbarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kundens ångerrätt (samt öppet köp)

Då du har agerat i din roll som företag och din kund är en konsument är konsumentlagstiftningen aktuell. När ett avtal träffas på distans mellan en näringsidkare (ett företag) och en konsument så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen). Lagen är ett konsumentskydd. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten och avviker från lagens innehåll är utan verkan mot konsumenten om inget annat anges i lagen (1 kap. 4 §). Som konsument har man alltid en ångerrätt och man kan därav häva avtalet genom att meddela näringsidkaren om detta. Om avtalet avser en tjänst så har man ångerrätt i 14 dagar från dess att avtalet ingås. Om det avser en vara så börjar tiden att löpa från dess att man fått besittning över varan (2 kap. 10, 12 §). Konsumenten kan alltså häva avtalet om det inte har gått mer än 14 dagar sedan avtalet ingicks eller, om det avser en vara, från dagen hen fick besittning över varan.

Du som näringsidkare har ingen skyldighet att erbjuda öppet köp. Företag som erbjuder öppet köp gör detta frivilligt. Baserat på din fråga antar jag att du inte erbjuder öppet köp i 2 ½ år. Det har alltså gått för lång tid för kunden att åberopa sin ångerrätt och han har inte heller rätt till öppet köp, så du har ingen skyldighet att acceptera hans begäran att returnera presentkorten. Det verkar inte heller vara något fel på varan han har köpt som skulle ge honom rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen.

Presentkortens giltighetstid

Beträffande presentkortens giltighetstid så är huvudregeln att presentkort är giltiga i tio år om ingen annan giltighetstid har angivits. Du kan alltså själv välja hur lång giltighetstid du vill att dina presentkort ska ha. En giltighetstid om 12 månader är alltså tillåtet. Information om presentkortets giltighetstids ska meddelas kunden vid köpet och det är du som näringsidkare som har bevisbördan för att kunden har fått informationen. Då du endast har meddelat kunden muntligt kan detta bli svårt att bevisa. Jag skulle rekommendera att du skriver giltighetstiden direkt på presentkorten i framtiden för att undvika liknande problem.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?