FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente23/02/2018

Hur länge gäller ett testamente?

Hej! Jag har en fråga angående testamente som är skrivet år 1999. Hur många år gäller ett skrivet testamente?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Ett testamente är giltigt om det är skriftligt och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Ett giltigt upprättat testamente har ingen tidsgräns för hur länge det är giltigt. Testamenten gäller tills det återkallas skriftligen eller förstörs av den som har skrivit det.

Ett testamente kan alltså vara giltigt hur länge som helst, om det inte återkallas eller ''dödas'' av skaparen.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare