Hur länge gäller ett samägandeavtal?

2020-09-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag har ett samägande avtal med min syster där vi äger 50% var. Delägarna skall solidariskt bidraga till kostnaderna för fastighetens vård och underhåll.Avtalet är registrerat av en advokatbyrå. Under åren 1999 - 2018 så har jag stått för alla kostnader. ca 1.100.000 kr. inklusive fastighetsskatt.Min syster har inte betalt några kostnader eller hjälpt till med driftenUnder 1999-2013 var det ett sommarställe. 1913-1918 bodde jag permanent.Jag har nu krävt ersättning för underhållskostnader ca 130.000 kr.det har tagit ca 2 år att få fram alla kostnader. Hur länge gäller avtalet ?Tacksam för snabbt svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du funderar över hur länge ett samägandeavtal gäller. Så länge det inte står något slutdatum i avtalet så gäller det tills något annat avtalas. Med andra ord gäller avtalet även om avtalet slöts en längre tid tillbaka samt att det tagit en viss tid för dig att ta fram alla kostnader.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och om det är något mer du undrar över så får du gärna lämna en kommentar nedanför eller ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?