FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/08/2022

Hur länge gäller ett nyttjanderättsavtal?

Har ett nyttjanderättsavtal . Där står tidsangivelsen "för all framtid". Vad innebär detta ?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så har du en nyttjanderätt till någonting som framgår av ett avtal. I avtalet står det att nyttjanderätten gäller ”för all framtid” Det du undrar är hur länge nyttjanderätten faktiskt gäller. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret beaktar jag inte eventuella möjligheter till uppsägning av nyttjanderätten. 

Regler om nyttjanderätter finns i jordabalken. Det finns flera olika typer av nyttjanderätter. Hur länge ett nyttjanderättsavtal är bindande varierar därför beroende på vad för typ av egendom nyttjanderätten gäller. I huvudregel är ett avtal om upplåtande av nyttjanderätt bindande i högst 50 år. Från huvudregeln är tomträtter undantagna. Från huvudregeln är även fast egendom inom detaljplan och upplåtelse av jordbruksarrende undantaget. För dessa två egendomstyper är nyttjanderättsavtal bindande i högst 25 år. Maximitiden räknas från tidpunkten då avtalet slöts. Därtill finns möjlighet att upplåta nyttjanderätt för en tid som motsvarar någons livstid (jordbruksarrenden undantaget). I de fallen gäller inte den maximitid som jag har nämnt ovan (7 kap. 5 § 1 st JB, Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar, Lars K Beckman m.fl. JUNO-version 2B och Jordabalken 7 kap En kommentar. De allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m., Nils Larsson och Stieg Synnergren, JUNO-version 1). Avser nyttjanderätten däremot huvudsakligen en rätt för dig att avverka skog för annat ändamål än husbehov så är nyttjanderättsavtalet bindande i högst 5 år (7 kap. 5 § 2 st JB). Inget av det ovan sagda gäller ändå om det är staten som har upplåtit nyttjanderätten (7 kap. 5 § 3 st JB). 

Svaret på din fråga är alltså beroende på vad nyttjanderätten avser för egendom och vem som har upplåtit nyttjanderätten. Utan att ha närmare information om detta kan jag tyvärr inte ge ett svar på hur länge din nyttjanderätt gäller i det här fallet. För det fall att din nyttjanderätt gäller sådan egendom som kan upplåtas på livstid så skulle jag tolka uttrycket ”för all framtid” som att det omfattar hela din livstid. Det innebär i så fall att nyttjanderätten upphör att gälla när du avlider. Om det finns möjlighet så kan det ändå löna sig att fråga den som har skrivit nyttjanderättsavtalet vad den menar och om den kan klargöra innebörden av uttrycket skriftligen. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”