Hur länge gäller ett kontaktförbud?

2019-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns någon tidsbegränsning på kontaktförbud? Och om den tidsbegränsningen går ut, ansöker man då om nytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om kontaktförbud finns i lagen om kontaktförbud. Ett kontaktförbud meddelas för viss tid, som högst ett år. När kontaktförbudet avser gemensam bostad är den högsta tiden två månader (4 § första stycket). Om det är ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får det endast förlängas om det finns särskilda skäl, och då med två veckor i taget. I övrigt får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i taget (4 § tredje stycket).

Svaret på din fråga är således att ett kontaktförbud kan utfärdas för högst ett år i taget, men förlängning därefter om högst ett år i taget.

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (941)
2019-10-21 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig med min stämningsansökan?
2019-10-18 Vad betyder parts rättsinnehavare?
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.

Alla besvarade frågor (73845)