Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Om jag har en bostadsrätt och min fästman skriver in sig på min adress äger han då en del av min bostad?Hur länge gäller äktenskapsförord? Kan det ändras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara dina tre frågor i ordning. I slutet av svaret kan du läsa en kort sammanfattning med svar på dina frågor.

Vad gäller om din man skriver in sig på din adress?

Jag tolkar uttrycket "skriver in sig" som att din man blir folkbokförd på din adress eller att han får en särskild postadress dit. Med särskild postadress menas att din man får sin post till din adress, trots att han inte är folkbokförd där.

Det krävs som utgångspunkt ett avtal för att ändra i äganderätten till din bostadsrätt. Det kan till exempel vara ett avtal om köp, byte eller gåva. Du kan avtala om att överlåta hela din bostadsrätt eller en del av den.

Det sker inte någon ändring i äganderätten om din man endast "skriver in sig" på din adress. Om din man däremot köper in sig på din bostadsrätt, eller om du ger honom en del av bostaden i gåva, så blir följden att han äger en del av bostadsrätten.

Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Regler om äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord är giltigt om det är skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. Det ska dessutom registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller så länge makarna inte skriver ett nytt äktenskapsförord.

Går det att ändra ett äktenskapsförord?

Ja, man kan ändra ett äktenskapsförord. Det gör man genom att skriva ett nytt äktenskapsförord som uppfyller formkraven.

Sammanfattning

Din man äger inte en del av din bostadsrätt bara genom att "skriva in sig" där.
Ett äktenskapsförord gäller så länge makarna inte skriver ett nytt.Makar kan ändra ett äktenskapsförord genom att skriva ett nytt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?