Hur länge gäller en skriftlig varning?

2020-11-03 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Min fråga är hur länge en skriftlig varning på jobbet gäller? Kan dem upphöra och inte gälla mer efter en viss period eller gäller dem för alltid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En skriftlig varning är en möjlig varning som arbetsgivaren kan lämna en arbetstagare. En varning kan vara både muntlig och skriftlig. Oftast är det reglerat i kollektivavtal hur en varning skall utfärdas. Som huvudregel gäller att en skriftlig varning som är korrekt utfärdad inte försvinner. Den gäller för alltid.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?