Hur länge förundersökningsprotokoll sparas efter att gärningsperson avtjänat fängelsestraff.

FRÅGA
Om en person dömts till ett fängelsestraff och sedan avtjänat straffet, när raderas då förundersökningen? Eller kommer den alltid gå att läsa för allmänheten hur länge som helst?
SVAR

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör bland annat arkivering av förundersökningsprotokoll som utgör allmän handling enligt TF. Då liknande frågor redan besvarats hänvisar jag till ett tidigare svar på frågan som getts här på Lawline. Du kan exempelvis trycka på följande länk: https://lawline.se/answers/arkivering-och-gallring-av-fup-nar-nagon-domts-till-fangelsestraff. Nedan kommer jag att fokusera särskilt på begreppet "gallring". Du kan därför läsa svaren tillsammans.

Förenklat sätt är svaret på din fråga att det är Polismyndigheten, som upprättar förundersökningsprotokollet, som har en egen arkiveringshandlingsplan. Det finns därmed inget exakt svar på hur länge ett förundersökningsprotokoll sparas eller hålls tillgängligt, utan det vårdas av myndigheten internt.

Gallring av allmänna handlingar

Allmänna handlingar får gallras 10 § 1 st ArkivL. Myndigheter får gallra allmänna handlingar om det finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning. Finns inte sådana bestämmelser får myndigheter gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, 14 § Arkivförordningen

Med gallring menas att du förstör allmänna handlingar eller uppgifter. Att föra över uppgifter till annan databärare utgör också gallring om överföringen medför förlust av något av följande:

- information

- möjlighet att göra informationssammanställningar

- sökmöjligheter

- möjlighet att fastställa informationens äkthet.

Vid gallring ska dock hänsyn tas till att det material som bevaras ska kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov 10 § 2 st ArkivL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Daniel Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (382)
2021-12-05 Beställa ut dom från Norge
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?

Alla besvarade frågor (97711)