Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?

Hur länge finns min grova misshandel från år 2000 i belastningsregistert .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en uppgift ur belastningsregistret försvinner beror på vilken påföljd du fick för brottet. I gällande lagstiftning 2020 är straffskalan för grov misshandel fängelse i lägst ett år och sex månader och högst fängelse i sex år (3 kap. 6 § brottsbalken).

Enligt lagen om belastningsregister (BRL) gallras fängelse- eller förvandlingsstraff tio år efter frigivningen (17 § första punkten BRL).

Du har möjlighet att ta del av ditt belastningsregister för att få reda på vilken information som finns där. Uppgifterna lämnas ut kostnadsfritt en gång per kalenderår (9 § BRL).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo