Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?

FRÅGA
Hur länge finns min grova misshandel från år 2000 i belastningsregistert .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en uppgift ur belastningsregistret försvinner beror på vilken påföljd du fick för brottet. I gällande lagstiftning 2020 är straffskalan för grov misshandel fängelse i lägst ett år och sex månader och högst fängelse i sex år (3 kap. 6 § brottsbalken).

Enligt lagen om belastningsregister (BRL) gallras fängelse- eller förvandlingsstraff tio år efter frigivningen (17 § första punkten BRL).

Du har möjlighet att ta del av ditt belastningsregister för att få reda på vilken information som finns där. Uppgifterna lämnas ut kostnadsfritt en gång per kalenderår (9 § BRL).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (336)
2020-01-20 Misshandel mot barn
2020-01-17 Vad kan påföljden bli för misshandel av normalgraden?
2020-01-06 Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?
2020-01-02 Skolarbete rörande strafff för mord

Alla besvarade frågor (76498)